Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Aktualności RPO WO
RPO ›› Aktualności RPO WO 
Aktualizacaja RPO WO 2007-2013
7 lipca 2016
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2007PL161PO012. Dokument uprzednio został zaakceptowany Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1570/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. Nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe.

›››

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013
1 kwietnia 2016
31 marca 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1901/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 74. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Decyzja ZWO w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków do podziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
24 marca 2016
22 marca 2016 roku Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1855/2016 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

›››

Zakończenie oceny merytorycznej I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach VIII naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
9 marca 2016
4 marca 2016 r. zakończono ocenę merytoryczną I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.

›››

Zakończenie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach VIII naboru do poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
2 marca 2016
2 marca 2016 r. zakończono ocenę formalną wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi i przebudowa mostu w pasie drogi wojewódzkiej nr 458 od km 28+359,47 do km 28+755,09 w m. Kolonia Popielowska”, złożonego przez Województwo Opolskie.

›››

Zakończenie VIII naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
1 lutego 2016
28 stycznia 2016 r. zakończył się VIII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013
27 stycznia 2016
25 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1633/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 73. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naborów RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Informujemy, iż 28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuje się odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”.

›››

Konsultacje dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013
29 grudnia 2015
W dniach od 18 do 22 stycznia 2016 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru do podziałania 3.1.1 Drogi regionalne.

›››

Archiwum

Liczba odwiedzin: 1206642
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności