Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Aktualności RPO WO
RPO ›› Aktualności RPO WO 
Zakończenie VIII naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.
1 lutego 2016
28 stycznia 2016 r. zakończył się VIII nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych w ramach poddziałania 3.1.1 Drogi regionalne RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WO 2007-2013
27 stycznia 2016
25 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1633/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 73. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Aktualizacja Ramowego harmonogramu naborów RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Informujemy, iż 28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

›››

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środkowisko dla RPO WO 2007-2013
30 grudnia 2015
Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) informuje się odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013”.

›››

Konsultacje dla beneficjentów składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 RPO WO 2007-2013
29 grudnia 2015
W dniach od 18 do 22 stycznia 2016 r. prowadzone będą konsultacje dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 składających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach VIII naboru do podziałania 3.1.1 Drogi regionalne.

›››

Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013
29 grudnia 2015
28 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1556/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 72 [Uszczegółowienie].

›››

Ogłoszenie o VIII naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.1 RPO WO 2014-2020
29 grudnia 2015
Więcej informacji: kompletne ogłoszenie.

›››

Aktualizacja Wytycznych do działania 1.2 RPO WO 2007-2013
10 grudnia 2015
7 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1462/2015 przyjął Wytyczne w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości - wersja nr 7.
Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Wytyczne 1.2.

›››

Decyzja ZWO o wyborze do dofinansowania projektu z listy rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.2 RPO WO 2007-2013
27 października 2015
Uprzejmie informujemy, iż 26.10.2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1261/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 2798/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 zmienionej uchwałami nr 3845/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. i 5342/2014 z dnia 29 lipca 2014 r.

›››

Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WO 2007-2013
2 października 2015
30 września 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1154/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 71. Szczegółowe informacje oraz nową wersję dokumentu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Dokumenty programowe/Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013.

›››

Archiwum

Liczba odwiedzin: 1027223
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności