Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Wymiary polityki rozwoju – ekonomiczne, społeczne i demograficzne”
RPO ›› Ewaluacja RPO WO 2007-2013 ›› XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Wymiary polityki rozwoju – ekonomiczne, społeczne i demograficzne” 
W dniach 28-29 czerwca 2012 roku odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Wymiary polityki rozwoju - ekonomiczne, społeczne i demograficzne", zorganizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Politechnikę Opolską pod honorowym patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Przedmiotowa konferencja stanowi kontynuację dotychczasowych przedsięwzięć, organizowanych przez Politechnikę Opolską od 2006 roku. Od kilku lat Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego uczestniczy w przedmiotowych wydarzeniach, jednak w tym roku był jej oficjalnym współorganizatorem.

Przedsięwzięcie zgromadziło szerokie grono naukowców reprezentujących polskie uczelnie, ośrodki niemieckie, ukraińskie, czeskie i słowackie oraz samorządowców zarówno z Opolszczyzny jak i z całej Polski. W konferencji wzięło udział ponad 150 osób.

Wymiana poglądów pomiędzy praktykami realizującymi politykę regionalną a naukowcami badającymi ten obszar życia społeczno-gospodarczego pozwoliła na poszerzenie wiedzy na temat zachodzących zmian społeczno-gospodarczych z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego.
Zintegrowany wymiar Polityki Spójności na lata 2014-2020 oraz efektywność w polityce rozwoju regionu, zarówno w wymiarze ekonomicznym, społecznym, jak i demograficznym stanowi szczególny obszar zainteresowania samorządu województwa opolskiego. Obecnie, w trakcie intensywnych prac nad nową Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego oraz nad Regionalnym Programem Operacyjnym na kolejny okres programowania na lata 2014-2020, organizacja tego typu wspólnych przedsięwzięć pozwala nie tylko na wymianę cennych doświadczeń, ale także na wskazanie pierwszych kierunków działań w zakresie nowego spojrzenia na rozwój regionów.
Tematyka tegorocznej konferencji zasługuje na szczególną uwagę w odniesieniu do poruszanej problematyki zintegrowanego wymiaru Polityki Spójności na lata 2014-2014. W ramach prelekcji poruszane były tematy dotyczące komplementarności w działaniach w wymiarze ekonomicznym, społecznym i demograficznym, na rzecz dobrobytu oraz inwestowania w kapitał ludzki, które umożliwią europejskim regionom lepsze wykorzystanie ich potencjałów i stawianie czoła wyzwaniom rozwojowym.


Poniżej zamieszczony jest pełny program spotkania oraz prezentacje przedstawione podczas obrad pierwszego dnia konferencji w Opolu.  Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.


Liczba odwiedzin: 1492
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności