Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
2015
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Posiedzenia KM RPO WO 2007-2013 ›› 2015 
Procedura Obiegowa w sprawie zmiany treści zapisów RPO WO 2007-2013

W dniach od 21 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2007-2013 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zmiany treści zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dot. włączenia środków prywatnych, jako jednego ze źródeł finansowania umożliwiającego efektywniejsze wykorzystanie środków EFRR.

Wobec braku uwag i głosów przeciwnych, Uchwała Nr 5/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 16/2009 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 w sprawie zmiany treści zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 z dnia 30 listopada 2009 r. z późn. zm. została przyjęta. W głosowaniu wzięło udział 22 członków lub stałych zastępców na 32 osoby uprawnione do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.
Procedura obiegowa w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r.

W dniach od 1 września 2015 r. do 9 września 2015 r. w ramach pracy Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, miała miejsce procedura obiegowa.

Członkowie KM RPO WO 2007-2013 w trybie pisemnej akceptacji głosowali nad przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 za I półrocze 2015 r.

Wobec braku uwag i głosów przeciwnych, Uchwała Nr 4/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania okresowego z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007- 2013 za I półrocze 2015 r. została przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 członków lub stałych zastępców na 32 osoby uprawnione do głosowania, co zapewniło wymagane kworum do podejmowania uchwał.

XXXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
XXXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Liczba odwiedzin: 1479
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności