Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
ARCHIWUM Podręcznik wnioskodawcy RPO WO 2014-2020 - EFRR
RPO ›› Nowa perspektywa 2014-2020 ›› Nabory wniosków ›› ARCHIWUM Podręcznik wnioskodawcy RPO WO 2014-2020 - EFRR 
Podręcznik wnioskodawcy RPO WO 2014-2020 - wersja 1
Obowiązywał od 12 marca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r.

PODRĘCZNIK DLA WNIOSKODAWCÓW RPO WO 2014-2020 - ZAKRES EFRR PDF
Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR) PDF
Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR) PDF
Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców [W OPRACOWANIU]PDF
Załącznik nr 4 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla przedsiębiorców [W OPRACOWANIU] PDF
Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców PDF
Załącznik nr 6 Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawcówPDF
 • Studium Wykonalności Inwestycji wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO 2014 - 2020
PDFXLS
  • Załączniki 1 do SWI
PDFXLS
  • Załączniki 2 do SWI
PDF XLS
 • Formularz w zakresie oceny oddziaływania na środowisko
PDF DOC
 • Zestawienie zakupywanego sprzętu
PDF DOC
 • Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością
PDF DOC
 • Oświadczenie wnioskodawcy o zgodności projektu z pomocą publiczną
PDF DOC
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
PDF XLS
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym
PDF XLS
  • Oświadczenie wnioskodawcy o niezaliczeniu się do grupy przedsiębiorstw zagrożonych
PDF DOC
 • Oświadczenie o zagwarantowaniu ciągłości świadczenia usług w ramach kontraktu z NFZ w zakresie realizowanego projektu
PDF DOC

Liczba odwiedzin: 3988
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności