Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WO 2007-2013
RPO ›› Dokumenty programowe ›› Prognoza oddziaływania na środowisko RPO WO 2007-2013 
Uprzejmie informuję, iż Departament Oceny Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego pt. Wspieranie systemu ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000, mającego na celu ujednolicenie podstaw merytorycznych oraz interpretacji przepisów w systemie oceny oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000 na poziomie krajowym, opracował nowe publikacje dotyczące przygotowywania oceny oddziaływania na środowisko oraz obszarów Natura 2000.

Przedmiotowe publikacje dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem:

 • http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/2064/Wsparcie_systemu_OOS,
 • http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/3036.

 • Uprzejmie informujemy, iż na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opublikowane zostały nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych dla przedsięwzięć, dla których wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożono po 15 listopada 2008 r.
  Przedmiotowy dokument obowiązuje od dnia 7 maja 2009 r.

  W przypadku przedsięwzięć przygotowywanych w stanie prawnym przed 15 listopada 2008 r. dokumentem obowiązującym są Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych, z dnia 3 czerwca 2008 r.

  W dniu 14 stycznia 2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało Zalecenia w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" (urban development projects) dla potencjalnych beneficjentów środków UE, które zostały opracowane przy współpracy z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

  Wyżej wymieniony dokument zawiera wyjaśnienia co do zakresu kategorii "przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich" oraz wskazówki odnośnie sposobu postępowania potencjalnego beneficjenta i podstaw prawnych do przeprowadzenia procedury screeningu (kwalifikacji do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

  W dniu 3 czerwca 2008 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało nowe Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
  Wytyczne zawierają zalecenia, wskazówki i porady dla beneficjentów oraz informacje, w jakim zakresie stosować obowiązujące rozwiązania prawne, by nie naruszać przepisów Dyrektywy OOŚ.
  W związku z powyższym, uprzejmie informuję, iż w trakcie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, do czasu wejścia w życie nowej ustawy Prawo ochrony środowiska, należy bezwzględnie przestrzegać zapisów zawartych w wyżej wymienionych Wytycznych.

  Liczba odwiedzin: 9408
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności