Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Pomoc publiczna
RPO ›› Pomoc publiczna 
Zgodnie z Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego WE "wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi".

Występowanie pomocy publicznej uwarunkowane jest następującymi przesłankami, które muszą być spełnione łącznie:
  • Wsparcie jest przyznane przez państwo lub przy wykorzystaniu zasobów państwowych - środki publiczne.
  • Wsparcie skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe - korzyść ekonomiczna.
  • Wsparcie uprzywilejowuje konkretne przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, bądź produkcję określonych towarów - selektywność.
  • Wsparcie zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji - wpływ na konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Zgodnie z Traktatem WE, każda pomoc, która wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi jest uznana za niezgodną ze wspólnym rynkiem.
Przepisom o pomocy publicznej podlegają wszystkie kategorie podmiotów prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej, źródeł finansowania, nie ma znaczenia także czy są nastawione na zysk. Przepisom o pomocy publicznej podlegają także podmioty sektora publicznego zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.


Liczba odwiedzin: 10007
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności