Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Lista kandydatów na członków/stałych zastępców członków, którzy przeszli weryfikację formalną do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskeigo na lata 2007-2013
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Pre-komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Lista kandydatów na członków/stałych zastępców członków, którzy przeszli weryfikację formalną do Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskeigo na lata 2007-2013 
Listy kandydatów na członków/stałych zastępców członków Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 reprezentujących samorządy gminne i powiaty z terenu województwa opolskiego, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademicko-naukowe.


Zarząd Województwa Opolskiego, zgodnie z uchwałą Nr 711/2007 z dnia 09 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia procedury określającej tryb powołania i zasady pracy Pre-komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (Pre-KM RPO WO 2007-2013), informuje, iż została zakończona weryfikacja formalna nadesłanych zgłoszeń kandydatów na członka/stałego zastępcę członka, reprezentujących powyższe organizacje i instytucje.

W wyniku weryfikacji formalnej wyłonieni zostali kandydaci na członka/stałego zastępcę członka Pre-KM RPO WO 2007-2013, których przedstawiono na listach dołączonych na dole strony w formie załączników.

Wszelkich informacji związanych z powołaniem Pre-komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 udzielają pracownicy Referatu Zarządzania Funduszami Strukturalnymi Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.: 077 54-16-233, 077 54-16-234.


Liczba odwiedzin: 2118
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności