Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013).
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013). 
Powołanie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013).

Zarząd Województwa Opolskiego dnia 9 października 2007 r. Uchwałą Nr 1004/2007 powołał Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W skład Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 wchodzą, zgodnie z zasadą zachowania równowagi i proporcji poszczególnych grup społecznych, przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Do głównych zadań Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 należy:

  • analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WO 2007-2013 (tj. kryteriów oceny projektów) oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
  • analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WO 2007-2013,
  • analizowanie rezultatów realizacji programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w RPO WO 2007-2013,
  • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli, audytu programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
  • zapoznanie się z Planem Ewaluacji oraz proponowanymi zmianami Planie Ewaluacji,
  • monitorowanie procesu ewaluacji programu operacyjnego,
  • rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach RPO WO 2007-2013,
  • analizowanie wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Wszelkich informacji związanych z funkcjonowaniem Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 udzielają pracownicy sekretariatu KM RPO WO 2007-2013 utworzonego w ramach Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod nr tel.: 077 54-16-232.


Liczba odwiedzin: 2706
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności