Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Zadania KM RPO WO 2007-2013
RPO ›› Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 ›› Zadania KM RPO WO 2007-2013 
Zadania Komitetu określa Uchwała Nr 1004/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 9 października 2007 roku w sprawie powołania i określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (KM RPO WO 2007-2013).
Do zadań Komitetu Monitorującego RPO WO 2007-2013 należy:
 1. Analizowanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WO 2007-2013 (tj. kryteriów oceny projektów) oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 2. Analizowanie i zatwierdzanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji RPO WO 2007-2013,
 3. Zapoznanie się z uwagami Komisji Europejskiej dotyczącymi analizy postępu osiągniętego w realizacji RPO WO 2007-2013 zawartego w sprawozdaniu rocznym z realizacji RPO WO 2007-2013,
 4. Analizowanie rezultatów realizacji programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji programu, w szczególności w przypadku gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów lub gdy zgłoszone są propozycje zmian w RPO WO 2007-2013,
 5. Zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli, audytu programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
 6. Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści decyzji Komisji Europejskiej w sprawie wkładu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WO 2007-2013,
 7. Analizowanie i zatwierdzanie wniosków o zmianę treści RPO WO 2007-2013,
 8. Występowanie z wnioskiem do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 o przeprowadzenie wszelkiego rodzaju przeglądów lub analiz RPO WO 2007-2013 mogących przyczynić się do osiągnięcia celów funduszy lub do usprawnienia zarządzania RPO WO 2007-2013, w tym zarządzania finansowego,
 9. Zapoznanie się z Planem Ewaluacji oraz proponowanymi zmianami w Planie Ewaluacji,
 10. Monitorowanie procesu ewaluacji programu operacyjnego,
 11. Rekomendowanie obszarów, które powinny zostać poddane ewaluacji w ramach RPO WO 2007-2013,
 12. Analizowanie wyników przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Liczba odwiedzin: 6283
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności