Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Linia demarkacyjna
RPO ›› Dokumenty programowe ›› Linia demarkacyjna 
Uchwała KK NSRO nr 90
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO 2007-2013] przekazał zatwierdzoną Uchwałę Nr 87 z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej wraz z uzasadnieniem.

Proponowana niniejszym projektem zmiana ma na celu wprowadzenie odstępstwa od ograniczeń Linii demarkacyjnej, obowiązujących w ramach kategorii interwencji: 20-23 dziedzina interwencji: Drogi, umożliwiającego realizację w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projektu polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, połączonej w sposób bezkolizyjny z istniejącymi drogami krajowymi nr 9 Radom – Barwinek i nr 19 Kuźnica – Rzeszów i linią kolejową L-71 – etap IV, budowie skrzyżowania dwupoziomowego z drogą krajową nr 9 i wiaduktu nad linią kolejową L-71 oraz budowie drogi do Parku Technologicznego.

Uchwała KNSRO nr 87
Uzasadnienie
Uchwała KK NSRO nr 82

Uchwała KK NSRO nr 81
Uzasadnienie uchwały nr 81
Uchwała KK NSRO nr 79
Uchwała KK NSRO nr 78
Uchwała KK NSRO nr 77
Uzasadnienei Uchwały KK NSRO nr 77
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę Nr 74 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, wprowadzającą odstępstwo od zapisów Linii demarkacyjnej dla projektu opracowania planów ochrony parków krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO. Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała KK NSRO nr 76
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę Nr 74 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, wprowadzającą odstępstwo od zapisów Linii demarkacyjnej dla projektu opracowania planów ochrony parków krajobrazowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO. Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę Nr 74 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 05, 08, 09, 14, 57, dziedzina interwencji: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, w zakresie opisów działań komplementarnych do poddziałania 6.2.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Uchwała KK NSRO nr 74
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:
 1. Uchwałę Nr 72 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw.
 2. Uchwałę Nr 73 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 24, dziedzina Trasy rowerowe oraz 10-15 dziedzina Społeczeństwo informacyjne wprowadzającą zmiany wynikające ze zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO.

Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Plik do pobrania:

Uchwała KM NSRO nr 72
Uchwała KM NSRO nr 73
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:
 1. Uchwałę Nr 70 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 01-04, 07, 62, dziedzina B+R w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 2. Uchwałę Nr 71 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 01-04, 07, 62, dziedzina B+R w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO.
Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

Plik do pobrania:

Uchwała nr 70 KM NSRO
Uchwała nr 71 KM NSRO
Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:

 • Uchwałę Nr 68 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do kategorii interwencji 10-15, dziedzina Społeczeństwo informacyjne w zakresie opisów działań komplementarnych do działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Uchwałę Nr 69 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw dopuszczalnych od linii demarkacyjnej.
 • Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  Plik do pobrania:

  Uchwała KM NSRO nr 68
  Uchwała KM NSRO nr 69
  Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną uchwałę:

 • Uchwałę Nr 67 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do opisu działań komplementarnych do działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


 • Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.
  Plik do pobrania:
  Uchwała nr 67 KM NSRO

  Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzone uchwały:
 • Uchwałę Nr 65 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do wykazu odstępstw dopuszczalnych od linii demarkacyjnej.
 • Uchwałę Nr 66 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, dotyczącą kategorii interwencji: 53 dziedzina: Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring jego stanu.


 • Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  Uchwała KK NSRO nr 65
  Uchwała KK NSRO nr 66

  Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona nowa wersja dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 18 października 2011 r.[Linia demarkacyjna]. Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z:

 • Uchwały nr 61 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącej się do zapisów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


 • Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

  Linia demarkacyjna z dnia 18 października 2011
  20 października 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 61 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r.

  w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, odnoszącą się do opisów Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  Uchwała nr 61 KK NSRO
  Na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona nowa wersja dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 17 czerwca 2011 r.[Linia demarkacyjna].

  Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z:
  • Uchwały nr 51 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 16, 23, 30-32, dziedzina: Porty morskie i rzeczne, drogi wodne; 25, 28, 52, dziedzina: Transport publiczny; 29, dziedzina: Infrastruktura portów lotniczych
  • Uchwały nr 54 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 50 Rekultywacja oraz 53 Ochrona przeciwpowodziowa
  • Uchwały nr 55 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 01, 02, 03, 04, 07, 62, dziedzina B+R.
  Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

  plik do pobrania:
  Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 17 czerwca 2011 r
  27 czerwca 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 55 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 01, 02, 03, 04, 07, 62, dziedzina B+R.

  Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 55 KK NSRO


  8 marca 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 54 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej dotyczącą kategorii interwencji: 50 Rekultywacja oraz 53 Ochrona przeciwpowodziowa.

  Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 54 KK NSRO

  5 stycznia 2011 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 51 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 16, 23, 30-32, dziedzina: Porty morskie i rzeczne, drogi wodne; 25, 28, 52, dziedzina: Transport publiczny; 29, dziedzina: Infrastruktura portów lotniczych.

  Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 51 KK NSRO

  Na oficjalnej stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została zamieszczona nowa wersja dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r.[Linia demarkacyjna].

  Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z Uchwały nr 49 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2010 r. zmieniającej załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 05, 08, 09, 14, 57, dziedzina: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

  Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

  pliki do podbrania:
  Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r.


  22 października 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 49 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 8 października 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 05, 08, 09, 14, 57, dziedzina: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

  Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 49 KK NSRO z 8 października 2010 r.

  20 sierpnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 6 sierpnia 2010 r.[Linia demarkacyjna].
  Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z uchwał KK NSRO zatwierdzonych w okresie od 1 grudnia 2009 r. do 6 sierpnia 2010 r.
  Zgodnie z zapowiedziami poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej.

  Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z 6 sierpnia 2010 r.

  12 sierpnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 48 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 6 sierpnia 2010 r. zmieniającą załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 10-15: Społeczeństwo informacyjne.

  Poniżej zamieszczamy przedmiotową uchwałę, której zapisy obowiązują z dniem jej zatwierdzenia przez KK NSRO.

  Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 48 KK NSRO z 6 sierpnia 2010 r.

  12 lipca 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną Uchwałę nr 46 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 z dnia 25 czerwca 2010 r. zmieniająca załącznik do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie założeń ogólnych demarkacji kwotowej.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 46 KK NSRO z 25 czerwca 2010 r.

  22 kwietnia 2010 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zatwierdzoną:
  • Uchwałę nr 39 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 23 marca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz listy odstępstw projektów od zapisów Linii demarkacyjnej,
  • Uchwałę nr 40 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa.
  Poniżej zamieszczamy przedmiotowe uchwały, których zapisy obowiązują z dniem ich zatwierdzenia przez KK NSRO. Jednocześnie informujemy, iż zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej (tekst jednolity) będzie zamieszczona w terminie późniejszym, po otrzymaniu dokumentu z Sekretariatu KK NSRO.

  pliki do podbrania:
  Uchwała nr 39 KK NSRO z 23 marca 2010 r.
  Uchwała nr 40 KK NSRO z 23 marca 2010 r.
  4 grudnia 2009 r. Sekretariat Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 [KK NSRO] przekazał zaktualizowaną wersję dokumentu pn. Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 1 grudnia 2009 r. [Linia demarkacyjna].

  Zaktualizowana wersja Linii demarkacyjnej uwzględnia zmiany wynikające z zatwierdzonej przez KK NSRO uchwały nr 34 Komitetu Koordynacyjnego z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 2 KK NSRO z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji: 07, 08, 09 dziedzina: Innowacje, Przedsiębiorczość, Mikroprzedsiębiorstwa oraz kategoria interwencji: 10-15 dziedzina: Społeczeństwo informacyjne.

  Poniżej zamieszczamy nową wersję Linii demarkacyjnej wraz z uchwałą.

  Archiwum aktualizacji


  Pliki do pobrania:
  załącznik do uchwały nr 51 (PDF, 180.11 kB)

  Liczba odwiedzin: 12088
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności