Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Generator wniosków RPO WO 2007-2013
RPO ›› Generator wniosków RPO WO 2007-2013 

Generator wniosków - informacje ogólne

Generator wniosków jest elementem Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (SEZaM RPO WO 2007-2013). Będzie on pełnić funkcję Lokalnego Systemu Informatycznego w woj. opolskim. SEZaM RPO WO 2007-2013 ma służyć Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, jako narzędzie w skutecznym rozliczaniu zatwierdzonych projektów oraz w monitorowaniu i zarządzaniu środkami w ramach Programu, a także ma usprawnić i przyspieszyć przedmiotowe procesy.

Przy składaniu wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 wnioskodawcy są zobowiązani stosować Generator wniosków o dofinansowanie.

Schemat zgłoszenia wniosku aplikacyjnego za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie:

  1. Zalogowanie się do systemu,
  2. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza wniosku,
  3. Pobranie wersji PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, wydrukowanie oraz podpisanie wniosku,
  4. Pobranie wersji XML i PDF wniosku wraz z wygenerowaną sumą kontrolną, nagranie pliku na nośnik (dyskietka, płyta CD/DVD),
  5. Złożenie podpisanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami (w 2 egzemplarzach) i wersją elektroniczną na nośniku (dyskietka, płyta CD/DVD) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego lub w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

W przypadku pytań merytorycznych dotyczących wniosku o dofinansowanie należy kontaktować się z następującymi instytucjami:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7
tel.: (+48) 077 44 04 720-722,
fax: (+48) 077 44 04 721
e-mail: info@umwo.opole.pl

Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla wdrażania Osi priorytetowej I Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu (z wyłączeniem poddziałań 1.1.1, 1.3.1, 1.4.2):

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Wydział Wdrażania RPO WO 2007-2013

45-716 Opole, ul. Spychalskiego 1A
tel: (+48) 077 403 36 60-64

Jeśli wystąpią problemy techniczne proszę się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej:
generator@opolskie.pl
lub zapoznać się z treścią podstrony:
Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013


Liczba odwiedzin: 100134
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności