Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Interpretacje
RPO ›› Interpretacje i komentarze Instytucji Zarządzajacej RPO WO 2007-2013 ›› Interpretacje 
Interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 nr 17/2012 z 21 lutego 2012
24 lutego 2012
11 grudnia 2012
13 czerwca 2012
24 lutego 2012
23 lutego 2012
1 lutego 2012
16 grudnia 2011
22 listopada 2011
25 lipca 2011
30 maja 2011
23 marca 2011
Dot. Zapisów Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Wersja nr 15, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego 21 października 2011 r. na temat sposobu oznaczania materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej RPO WO 2007-2013 „Pomoc Techniczna”
Zapisy pkt. 1.9.3 Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 Tom III – Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 Wersja nr 15, przyjętego przez Zarząd Województwa Opolskiego 21 października 2011 r. (zwanego dalej Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 t. III) stanowią, że beneficjenci mają obowiązek oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WO 2007-2013. W przypadku wariantu podstawowego oznaczania materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych jednym z opcjonalnych elementów oznakowania, stosowanych kiedy to możliwe, jest słowna informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapisy Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 t. III nie określają jednoznacznie treści powyższej informacji, stanowią jedynie, że: „Za informacje o współfinansowaniu, o której mowa w niniejszym dokumencie, rozumie się tekst informujący o tym, że projekt lub dane działanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Treść informacji o współfinansowaniu może podlegać modyfikacjom i rozwinięciu. W informacji o współfinansowaniu należy posługiwać się pełnymi nazwami tj. Unia Europejska i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.”

Zgodnie z art. 1 ust. 1. Decyzji Komisji z 13.12.2011 zmieniającej decyzję K(2007)4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce maksymalna stopa współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej VII „Pomoc techniczna” została ustalona na 100%.

W związku z powyższym IZ RPO WO 2007-2013 uznaje za konieczne doprecyzowanie przytoczonego powyżej zapisu pkt. 1.9.3 Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 t. III. dla projektów realizowanych w ramach VII osi priorytetowej RPO WO 2007-2013.

Dla oznaczenia materiałów informacyjnych, promocyjnych i szkoleniowych realizowanych w ramach VII osi priorytetowej RPO WO 2007-2013 „Pomoc Techniczna” pisemna informacja o współfinansowaniu powinna przyjmować brzmienie: Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 30180
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności