Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Interpretacje
RPO ›› Interpretacje i komentarze Instytucji Zarządzajacej RPO WO 2007-2013 ›› Interpretacje 
Interpretacja Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 Nr 18/2012 z 5 czerwca 2012 r.
13 czerwca 2012
11 grudnia 2012
24 lutego 2012
24 lutego 2012
23 lutego 2012
1 lutego 2012
16 grudnia 2011
22 listopada 2011
25 lipca 2011
30 maja 2011
23 marca 2011
Dot. Zasady postępowania z nieprawidłowościami stwierdzonymi w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 1. Zgodnie z artykułem 2 pkt 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r., za nieprawidłowość uznaje się naruszenie przepisów prawa wspólnotowego (a także krajowego), wynikające z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego, które powoduje lub mogłoby powodować szkodę w ogólnym budżecie Unii Europejskiej w drodze finansowania nieuzasadnionego wydatku z budżetu ogólnego.
 2. W celu zapobiegania nieprawidłowościom, IZ RPO WO 2007-2013 na bieżąco tworzy katalog najczęściej powtarzających się nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach RPO WO 2007-2013.
 3. Najczęściej powtarzającym się przypadkiem nieprawidłowości, jest przedstawienie przez beneficjenta wydatku niekwalifikowanego, celem otrzymania dofinansowania, tj. gdy :
  1. IZ/IP II w trakcie weryfikacji wniosku o płatność stwierdzi niekwalifikowalność wydatku;
  2. Beneficjent, po złożeniu wniosku o płatność, dokona w ramach autokorekty zmniejszenia wydatków kwalifikowalnych, poprzez ich pomniejszenie w złożonym wniosku;
  3. Beneficjent, po złożeniu wniosku o płatność, dokona wyłączenia dokumentu księgowego zawierającego wydatki, które zostałby przez IZ/IP II uznane za niekwalifikowalne;
 4. W wyżej wymienionych przypadkach, IZ/IP II zgłasza takie wydatki, jako nieprawidłowość.
 5. Beneficjent nie ma możliwości przedstawienia we wniosku o płatność (bieżącym oraz kolejnych) innego wydatku, w miejsce stwierdzonej nieprawidłowości.
 6. Pomimo stwierdzenia przez IZ/IP II wydatku niekwalifikowanego, kwota stwierdzonej nieprawidłowości pozostaje w projekcie w wydatkach kwalifikowalnych, jednak Beneficjent nie ma możliwości wnioskowania o refundację takiego wydatku.
 7. Niniejsza Interpretacja ma zastosowanie do wniosków o płatność złożonych do IZ/IP II, które do dnia wydania niniejszej interpretacji, nie zostały jeszcze zatwierdzone przez IZ/IP II.
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 30177
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności