Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Komentarze
RPO ›› Interpretacje i komentarze Instytucji Zarządzajacej RPO WO 2007-2013 ›› Komentarze 
Komunikat Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
27 czerwca 2013
8 października 2013
26 marca 2013
25 stycznia 2012
8 grudnia 2009
16 września 2008
20 lutego 2008
Z dniem 28.06.2013 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w której zgodnie z art. 4 wypełnione jest zalecenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. dotyczące wznowienia przeprowadzonych ocen projektów.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 4 ww. Ustawy:
 1. W terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, tj. od dnia 28.06.2013 r., wnioskodawca, który ubiegał się o dofinansowanie na podstawie Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w brzmieniu obowiązującym przed dniem 28.06.2013r., i jego projekt uzyskał negatywną ocenę, może żądać wznowienia przeprowadzenia te oceny.
 2. Żądanie wznowienia przeprowadzenia oceny projektu rozpatruje instytucja, która poinformowała wnioskodawcę o negatywnej ocenie projektu, tj. Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013. Tym samym żądanie takie należy wnieść do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013, tj. do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 45-082 Opole, ul. Piastowska 14.
 3. Nie wznawia się przeprowadzenia oceny projektu, jeżeli został zakończony konkurs lub dana tura konkursu, w ramach którego wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie. Zakończenie konkursu lub danej tury konkursu oznacza sytuację, w której zakończono już ocenę wszystkich projektów złożonych do dofinansowania w ramach danego naboru i zostały już wybrane projekty do dofinansowania.
 4. W przypadku wznowienia przeprowadzenia oceny projektu Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 może:
  1. odmówić uchylenia dotychczasowego rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny projektu, jeżeli w wyniku wznowienia przeprowadzenia oceny mogłoby być podjęte wyłącznie rozstrzygnięcie odpowiadające dotychczasowemu,
  2. uchylić dotychczasowe rozstrzygnięcie w przedmiocie oceny projektu i przekazać projekt do właściwego etapu oceny,
  3. dokonać zmiany wcześniejszego rozstrzygnięcia w przedmiocie oceny projektu i przekazać projekt do kolejnego etapu oceny,
  4. ograniczyć się do stwierdzenia, że ocena projektu została przeprowadzona z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przesłanki do uchylenia albo zmiany dotychczasowego rozstrzygnięcia w tym zakresie, jednakże nie jest możliwe wyłonienie projektu do dofinansowania z uwagi na wyczerpanie alokacji na poddziałanie, działanie lub priorytet w ramach RPO WO 2007-2013.
 5. W przypadku, o którym mowa w ww. pkt. 4 a) oraz d) Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje wnioskodawcę o rozstrzygnięciu podjętym w wyniku przeprowadzenia oceny jego projektu, pouczając go jednocześnie o możliwości wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 19637
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności