Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Vademecum dla beneficjentów Tom III RPO WO 2007-2013
RPO ›› Umowy o dofinansowanie i realizacja projektu ›› Vademecum dla beneficjentów Tom III RPO WO 2007-2013 
Uchwałą nr 455/2015 z 24 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął 21 wersję Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013.


Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-201 jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu i stanowi jej integralną część.

Vademecum to dokument pomocny potencjalnemu beneficjentowi we właściwej realizacji i rozliczeniu projektów w ramach RPO WO 2007 - 2013.

Vademecum umożliwia zapoznanie się z obowiązującymi wymogami oraz warunkami rozliczenia wydatków, poniesionych w ramach realizowanych projektów. Określa wymagania dotyczące przedkładanych przez beneficjentów dokumentów finansowych stanowiących załączniki do wniosku o płatność. Ponadto Vademecum zawiera m.in. procedurę zawierania umów o dofinansowanie projektu, informacje o wykonywanych przez IZ/ IP II czynnościach kontrolnych realizacji projektów, jak również wytyczne w zakresie zasad promocji.

Załącznikami do Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013. Tom III - Realizacja i rozliczenie projektów w ramach RPO WO 2007-2013 są: Wzór wniosku beneficjenta o płatność oraz Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność.


Archiwum aktualizacji
Poniżej zamieszczamy aktualną wersję Tomu III Vademecum wraz z załącznikami.
Pliki do pobrania:
Vademecum Tom III, Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 1503.88 kB)
Wyjaśnienie zmian, Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 47.32 kB)
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność, Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 126.81 kB)
Załącznik nr 1 - Wzór wniosku beneficjenta o płatność, Wersja nr 21, marzec 2015 r.(DOC, 288.5 kB)
Załącznik nr 2 - Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 305.48 kB)
Załącznik nr 3 -Załącznik do wniosku końcowego - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 47.36 kB)
Załącznik nr 3 -Załącznik do wniosku końcowego - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(DOC, 79 kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu - Wersja nr 21, marzec 2015 r. (PDF, 55.07 kB)
Załącznik nr 4 - Zestawienia wszystkich dokumentów księgowych dotyczących realizowanego projektu - Wersja nr 21, marzec 2015 r. (DOC, 95.5 kB)
Załącznik nr 5 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 250.03 kB)
Załącznik nr 5 - Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE oraz wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych, współfinansowanych ze środków funduszy - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(DOC, 374 kB)
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 50.07 kB)
Załącznik nr 6 - Wzór oświadczenia o nie wykluczeniu z prawa otrzymania dofinansowania - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(DOC, 77.5 kB)
Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(PDF, 52.67 kB)
Załącznik nr 7 - Wzór sprawozdania z osiągniętych wskaźników rezultatu - Wersja nr 21, marzec 2015 r.(DOC, 92.5 kB)
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia z wyboru wykonawcy/dostawcy - wersja 21, marzec 2015 r.(PDF, 47.1 kB)
Załącznik nr 8 - Wzór oświadczenia z wyboru wykonawcy/dostawcy - wersja 21, marzec 2015 r.(DOC, 79.5 kB)

Liczba odwiedzin: 41876
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności