Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków o dofinansowanie i o płatność w ramach RPO WO 2007-2013
RPO ›› Pytania i odpowiedzi ›› Odpowiedzi na najcześciej zadawane pytania ›› Odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania Generatora Wniosków o dofinansowanie i o płatność w ramach RPO WO 2007-2013 
 1. Dlaczego nie mogę włączyć generatora wniosków? Po wpisaniu strony https://www.generatorwnioskow.rpo.opolskie.pl pokazuje się biała strona.
 2. Po wpisaniu kodu na pierwszej stronie generatora wniosków pokazuje się biała strona.
 3. Nie mogę zapisać wniosku na dysku. Po kliknięciu na przycisk zapisz dokument pokazuje się komunikat Aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa, program Internet Explorer zablokował tej witrynie możliwość pobierania plików do tego komputera. Kliknij tutaj aby uzyskać opcje... Po pobraniu pliku wszystkie wpisane dane zostają utracone (tylko IE 7.0).
 4. Czy istnieje możliwość zainstalowania generatora wniosków na własnym komputerze?
 5. W jaki sposób zapisać dane w generatorze przed zakończeniem pracy?
 6. Jaki jest adres kontaktowy do komórki odpowiedzialnej za działanie generatora wniosków?
 7. Pomimo wypełnienia wszystkich pól na stronie w generatorze wniosków pojawia się komunikat, iż pole tekstowe nie jest wypełnione.
 8. Czy zapisany wniosek w formacie XML można edytować w inny sposób niż poprzez generator wniosków?
 9. Czy istnieje możliwość sprawdzenia sumy kontrolnej wniosku w formie elektronicznej w każdym momencie jego wypełniania?
 10. Czy na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego można znaleĽć wzór wniosku o dofinansowanie (pusty szablon)?
 11. Podczas pracy z generatorem pojawia się błąd typu: An error has occurred in Orbeon Forms.... Błąd ten powoduje utratę wpisanych wcześniej danych do wniosku. Z czym związany jest ten błąd?
 12. Na jakim stopniu ogólności powinny być wpisywane pozycje do kosztorysu we wniosku (Tabela 1. Koszty projektu - kwalifikowane i niekwalifikowane)?
 13. Czy po kliknięciu przycisku Generuj wniosek jest jeszcze możliwość dokonywania jego póĽniejszej modyfikacji?
 14. Czy można przejść bezpośrednio ze strony 1 generatora wniosków od razu na stronę 5?
 15. Czy aby zapisać wniosek na komputerze muszę go wcześniej wypełnić do końca?
 16. Zapisałem/am wniosek w formacie XML na swoim komputerze. Jak teraz rozpocząć pracę nad dalszym wypełnianiem wniosku lub wprowadzić w nim zmiany?
 17. Czy jest możliwy wydruk częściowo wypełnionego wniosku?
 18. Pomimo dobrze skonfigurowanej przeglądarki internetowej nie mogę wejść na stronę internetową z generatorem?
 19. Nie mogę przeglądać pobranego pliku w formacie PDF, jaka jest tego przyczyna?
 20. Mam zainstalowany Adobe Reader, jednak w pobranym z generatora wniosku w formacie PDF nie ma polskich znaków.
 21. Zaczytuję wniosek w celu korekty do Generatora Wniosków i pokazują się nowe pola do wypełnienia, których wcześniej nie było.
 22. W tabelach Ľródła finansowania (tabele 2.1, 2.2, 2.3) Generator Wniosków błędnie podaje wartości kwot.
 23. Czy należy utworzyć konto w generatorze i się zalogować, aby móc wypełniać wnioski o dofinansowanie i o płatność?
 24. Jaką wartość należy wybrać we wniosku o płatność w polu Typ przedsiębiorstwa (punkt 21 B) w przypadku mikroprzedsiębiorstwa?
 25. Jak we wniosku o płatność końcową zapisać w zestawieniu dokumentów (pkt. 11.A i 11.B) daty zapłaty (dokonania przelewów), jeśli jedną fakturę płaciło się np. w 3 ratach?
 26. W pkt. 19 Harmonogram wydatków na kolejne kwartały we wniosku o płatność generator zgłasza błąd przy próbie wpisania kwot z groszami stosując przecinki. Jaki jest tego powód?


1. Błąd z wyświetlaniem strony spowodowany jest niewłaściwym ustawieniem przeglądarki internetowej. Dokładne ustawienia przeglądarek internetowych, na których może być uruchomiony generator wniosków jest dostępny na pierwszej stronie generatora.

2. Patrz pkt. 1 i 18 FAQ.

3. Należy zmienić następujące ustawienia:
 • Otwórz program Internet Explorer.
 • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 • Kliknij kartę Zabezpieczenia, a następnie kliknij przycisk Poziom niestandardowy.
 • Aby wyłączyć pasek informacji dla pobierania plików, przewiń do sekcji Pobieranie listy, a następnie w obszarze Automatyczne monitowanie dla pobrań plików kliknij przycisk Włącz.
 • Kliknij przycisk OK, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz dokonać zmiany, a następnie ponownie kliknij przycisk OK.
 • Zrestartuj przeglądarkę.


4. Zgodnie z informacjami podanymi na stronie z generatorem, generator wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2007-2013 funkcjonuje jako serwis internetowy on-line, tzn. nie jest osobną aplikacją, którą można pobrać i zainstalować na komputerze (tak jak to miało miejsce w przypadku generatora wniosków w ramach ZPORR).

5. Dane wpisane do generatora wniosków można zapisywać w dowolnym momencie pracy. Należy kliknąć na przycisk zapisz dokument. Pojawi się komunikat pobierz plik, w którym bezwzględnie należy kliknąć na przycisk zapisz (nie można klikać na przycisk otwórz, gdyż w tym momencie plik możę zostać skojarzony z programem do edycji plików xml w systemie operacyjnym użytkownika co spowoduje zmiany w strukturze pliku). W kolejnym komunikacie zapisz jako należy wybrać lokalizację we własnym komputerze, gdzie plik będzie zapisany. Aby zapisać plik należy kliknąć na przycisk zapisz.

6. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
45-082 Opole, ul. Ostrówek 5-7
tel.: (+48) 77 54-16-233
e-mail: do komórki odpowiedzialnej za działanie generatora wniosków

7. Taki problem spowodowany jest zbyt dużą ilością znaków jaka została umieszczona w polu tekstowym. Należy sprawdzić, np. za pomocą programu MS Word, ile znaków (razem ze spacjami) posiada wpisany do generatora wniosków tekst.

W aplikacji MS Word 2003 należy z menu rozwijanego Plik wybrać Właściwości. Następnie wybrać kartę Statystyka.

W aplikacji MS Word 2007 należy przejść do menu Recenzja, a następnie kliknąć na Statystyka wyrazów. Każde pole tekstowe w generatorze wniosków posiada określoną ilość znaków jaką można wpisać. Szczegóły na temat pola oraz ilości znaków jakie można wpisać w pole dostępne jest po kliknięciu na ikonkę ze znakiem zapytania (?).

8. Nie. Otwarcie zapisanego wniosku w formacie XML poprzez inną aplikację może skutkować zmianami w strukturze całego dokumentu, co w konsekwencji wpływa na zmianę sumy kontrolnej wniosku.

9. Nie. Sumę kontrolną można sprawdzić dopiero na ostatniej stronie wniosku, kiedy już całość będzie wypełniona przez beneficjenta i porównać ją z wydrukowaną wersją papierową.

10. Tak. Wzór wniosku w formacie PDF oraz DOC znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod tym adresem: http://umwo.opole.pl/serwis/index.php?id=4956

11. Błąd ten może wynikać z kilku przyczyn:
 • Złej konfiguracji przeglądarki internetowej (patrz punkt 1 FAQ).
 • Zbyt długiej przerwy we wprowadzaniu danych. Generator wniosków został tak skonstruowany, iż po upływie 30 minut bezczynności beneficjenta na stronach generatora, zostaje automatycznie zerwane połączenie z komputerem wnioskodawcy. Takie rozwiązanie jest celowo wprowadzone aby uzyskać jak najlepszą wydajność w połączeniu internetowym z serwerem, na którym jest generator wniosków jak i nie obciążać samego serwera nieczynnymi połączeniami.

12. Pozycje w kosztorysie powinny być tak ujęte i na tyle ogólne aby odpowiadały przedmiotowemu charakterowi wydatku. Generator wniosków został tak skonstruowany żeby w kosztorysie można było zawrzeć kilkaset pozycji. Jednak takie szczegółowe ujęcie kosztorysu może powodować u beneficjenta, zwłaszcza ze słabym połączeniem internetowym, utratę mozolnie wpisywanych danych. Dlatego proponuje się aby wnioskodawcy wpisywali dostatecznie ogólne pozycje w kosztorys wniosku, np.: zamiast wpisywać kolejno pozycje biurko dębowe, biurko sosnowe, biurko bukowe, można wpisać jedną pozycję pod nazwą biurka. Takie zapisanie pozycji ułatwi beneficjentom, na etapie realizacji projektu, rozliczanie wniosku.

13. Tak. Po zakończeniu wypełniania wniosku należy kliknąć na przycisk Generuj wniosek. Wówczas użytkownik zostanie przeniesiony na ostatnią stronę generatora, na której będzie mógł pobrać wersję elektroniczną wniosku w postaci pliku XML oraz w postaci pliku PDF. Z wersji PDF należy wydrukować następnie wersję papierową. Można jeszcze edytować wniosek zaczytując do generatora (na pierwszej stronie jest taka możliwość). Jednakże pamiętać należy, iż zmieni się wtedy tzw. suma kontrola całego wniosku i od początku trzeba będzie wygenerować plik XML oraz wersję do wydruku PDF.

14. Nie. Generator wniosków jest tak skonstruowany, że aby przejść na następną stronę generatora, należy wcześniej wypełnić wszystkie pola na stronie, na której się aktualnie pracuje. Dopiero potem jest możliwość przejścia na kolejną stronę wniosku. Takie rozwiązanie jest celowo wprowadzone, gdyż generator wniosków przy każdorazowej operacji i przejściu na kolejną stronę dokonuje walidacji wprowadzonych danych. To rozwiązanie ma na celu wychwycenie np. błędów rachunkowych i pomyłek wpisanych przez wnioskodawców.

15. Patrz pkt. 5 FAQ.

16. Przede wszystkim komputer z zapisanym wnioskiem musi mieć dostęp do Internetu, a przeglądarka internetowa powinna być odpowiednio skonfigurowana (patrz pkt. 1 FAQ). Otwieramy przeglądarkę internetową. Wpisujemy adres: https://www.generatorwnioskow.rpo.opolskie.pl i logujemy się do generatora. Po zalogowaniu klikamy na przycisk wybierz. W komunikacie otwieranie szukamy naszego zapisanego wcześniej pliku w formacie XML. Zaznaczamy go i klikamy na otwórz. Następnie w generatorze wniosków klikamy na przycisk zaczytaj dokument. Po chwili zostaną automatycznie wypełnione wszystkie pola generatora wpisanymi wcześniej danymi.

17. Nie. Wydrukować wniosek można dopiero w momencie całkowitego wypełnienia wniosku. Na ostatniej stronie dostępna jest opcja pobrania całości wniosku w formacie XML oraz PDF, z którego to należy wydrukować wniosek. Niemniej jednak na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego dostępne są wzory wniosku (patrz pkt. 10 FAQ).

18. Przyczyna może tkwić w adresie strony internetowej przez jaki się wchodzi na stronę z generatorem wniosków. Jedynie poprawny adres to:
https://www.generatorwnioskow.rpo.opolskie.pl, a nie np.
http://www.generatorwnioskow.rpo.opolskie.pl/xforms/captcha.jsp.

19. Do przeglądania plików w formacie PDF służy np. standardowa przeglądarka jaką jest Adobe Reader w wersji 7.0 i nowszej, którą można pobrać ze strony producenta http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

20. Przyczyna niewyświetlania polskich znaków w pobranym pliku PDF może tkwić w starej wersji przeglądarki Adobe Reader jaka jest zainstalowana na komputerze wnioskodawcy. Zalecana przeglądarka to Adobe Reader w wersji 7.0 i nowszej.

21. W Generatorze Wniosków zostały wprowadzone nowe pola, które beneficjent, zaczytując wniosek do korekty, musi bezwzględnie wypełnić. Nowe pola to m.in.:
 • Czy w ramach projektu prowadzona będzie działalność gospodarcza?
 • Występowanie pomocy publicznej w ramach projektu.
 • Nowe obligatoryjne wskaĽniki produktu i rezultatu.
 • Dodatkowa strona z załącznikami do wniosku.
Beneficjent dokonując korekty w nowych polach wpisuje stan faktyczny odzwierciedlający realizację wniosku. W polach związanych ze wskaĽnikami produktu bądź rezultatu, beneficjent może wypełnić je zgodnie z osiąganymi wartościami w trakcie realizacji wniosku, bądź jeżeli jego nie dotyczą, może wpisywać w pola ¬ródło danych i Opis metodologii monitoringu wskaĽników "nie dotyczy", a same wartości w poszczególnych latach wyzerować. W przypadku załączników, beneficjent zaznacza tylko te, jakie występowały w pierwotnym wniosku o dofinansowanie.

22. W takim przypadku niewłaściwie wpisane wartości kwot można edytować. Należy kliknąć na kwotę, która ma być poprawiona i zmienić podaną przez generator wartość. Aplikacja dopuszcza możliwość zmiany kwoty o +/- 1 grosz.

23. Wnioski o dofinansowanie i o płatność można wypełniać bezpośrednio klikając w odpowiedni odnośnik na stronie, bez potrzeby tworzenia konta i logowania.

24. W przypadku wniosku o płatność mikroprzedsiębiorstwa w polu Typ przedsiębiorstwa należy wybrać opcję Małe, ponieważ kategoria mikroprzedsiębiorstw jest podkategorią małych przedsiębiorstw, w rozumieniu statystycznym, dla którego IZ RPO WO 2007-2013 oraz IP II stopnia te dane przetwarzają.

25. W takim przypadku należy wpisać we wniosku o płatność w tabeli 11.A i 11.B tylko ostatnią datę zapłaty za daną fakturę.

26. Tabelę Harmonogram wydatków na kolejne kwartały w pkt. 19 wniosku o płatność należy wypełnić wpisując kwoty, w których grosze oddzielone są od złotówek kropką, a nie przecinkiem.


Liczba odwiedzin: 9348
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności