Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 3.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 3.2 
Uprzejmie informujemy, iż 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 366/2015 w sprawie zmiany uchwały 215/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z przeliczeniem po kursie euro (obowiązującym w miesiącu marcu br.) kwoty alokacji w ramach III naboru do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007–2013, zaistniała konieczność obniżenia dofinansowania dla projektu złożonego przez MZK Nysa Sp. z o.o.

Tabela nr 1. Informacja dotycząca projektu wybranego do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013.
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. Zwiększenie mobilności mieszkańców Nysy i regionu poprzez zakup nowego taboru autobusowego. 1 295 716,08
Źródło: Uchwała ZWO nr 366/2015 z 17 marca 2015 r.


Uprzejmie informujemy, iż 3 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 215/2015 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach III naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV. 1 494 177,76
2. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. Zwiększenie mobilności mieszkańców Nysy i regionu poprzez zakup nowego taboru autobusowego. 1 494 207,96
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV. 1 140 183,29
Źródło: Uchwała ZWO nr 215/2015 z dnia 3 lutego 2015 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 27 stycznia 2015 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia wszystkie 3 wnioski uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu – etap IV. 1 140 183,29
2. Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap IV. 1 494 177,76
3. Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Spółka z o.o. Zwiększenie mobilności mieszkańców Nysy i regionu poprzez zakup nowego taboru autobusowego. 1 494 207,96


Powyższa lista nie jest listą rankingową.


IZ RPO WO 2007-2013 informuje, iż 27 stycznia 2015 r. zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę.
Całkowita wartość projektów: 7 774 419,18 PLN,
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 4 128 569,01 PLN.

IZ RPO WO 2007-2013 informuje, iż 7 stycznia 2015 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie projekty przeszły pozytywnie ocenę.
Całkowita wartość projektów: 7 774 419,18 PLN,
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 4 128 569,01 PLN.
26 listopada 2014 r. zakończył się III nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013. W odpowiedzi na ogłoszenie o III naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 12 do 26 listopada 2014 r., w ramach działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 3wnioski na łączną kwotę 7 774 419,18 PLN (w tym wnioskowane dofinansowanie z EFRR stanowi 4 128 569,01 PLN).

Uprzejmie informujemy, iż 22 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4210/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 4144/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela nr 1. Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Gmina Kędzierzyn - Koźle Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie - Koźlu – etap III 650 203,10
Źródło: Uchwała ZWO nr 4210/2013 z dnia 22 października 2013 r.
1 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4144/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tabela nr 1. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR [PLN]
1. Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III 1 351 044,90
Źródło: Uchwała ZWO nr 4144/2013 z dnia 1 października 2013 r.

Pozostały projekt znajduje się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 4144/2013 z dnia 1 października 2013 r.

25 września 2013 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej II stopnia 2 wnioski uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu – etap III 1 351 044,90
2. Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu – etap III 1 866 506,70
Powyższa lista nie jest listą rankingową.

25 września 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Pozytywnie oceniono 2 wnioski, które skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 4 977 675,00 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 3 217 551,60 PLN.

4 września 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektów wynosi 4 977 675,00 PLN, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 3 217 551,60 PLN.
25 lipca 2013 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 11 do 25 lipca 2013 r., w ramach działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 2 wnioski, których łączna wartość wynosi 4 977 675,00 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 3 217 551,60 PLN).
11 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5107/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa 5 309 637,99 3 692 962,94
2 Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II 5 747 800,00 4 483 284,00
3 Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I 5 747 800,00 4 483 284,00
4 Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap II 5 294 117,00 3 688 524,13
5 Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap I 5 294 117,00 3 688 524,13

8 czerwca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Zakup taboru autobusowego dla Gminy Nysa 3 692 962,94
2 Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap II 4 483 284,00
3 Gmina Kędzierzyn-Koźle Zakup taboru autobusowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu – etap I 4 483 284,00
4 Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap II 3 688 524,13
5 Miasto Opole Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap I 3 688 524,13

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ


2 czerwca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków złożonych w ramach działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 6 złożonych wniosków pozytywnie oceniono 5, których łączna wartość wynosi 27 393 471,99 zł z czego łączna wartość dofinansowania wynosi 20 036 579,20 zł. 1 wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia wymogów merytorycznych I stopnia.
Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na specyfikę złożonych projektów w ramach I naboru do działania 3.2 Transport publiczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny merytorycznej I stopnia do 11 czerwca 2010 r.

Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny merytorycznej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w w/w sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departament Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 77 54 16 208 lub 209

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, iż 15 kwietnia 2010 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach ogłoszonego konkursu dla 3 Osi priorytetowej Transport, Działanie 3.2 Transport publiczny.

Spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały pozytywnie ocenione. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 33 218 337,56 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 24 462 094,62 PLN, co stanowi 131,56 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (zgodnie z kursem 3,8759 z dnia 30 marca br)
1 marca 2010 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze w trybie konkursowym do działania 3.2 Transport publiczny RPO WO 2007-2013, przeprowadzonym w dniach od 15 lutego do 1 marca 2010 r do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 6 wniosków, których łączna wartość wynosi 33 218 337,56 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 26 085 045,26 PLN).

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 25 lipca 2008 r. Uchwałą nr 2160/2008 wybrał projekt do dofinansowania w ramach działania 3.2 Transport publiczny z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych.
W związku z rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz podpisaniem umowy z wykonawcą na realizację ww. projektu, wartość zadania uległa zwiększeniu z kwoty 39 999 999,99 zł na kwotę 42 029 000 zł.


Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu
PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PLN

Województwo Opolskie

Zakup pojazdów szynowych.
42.029.000,00

25.238.414,50


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach działania 3.2 Transport publiczny jeden projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszedł etap oceny merytorycznej II stopnia.
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu
PLN

Środki z EFRR
PLN

Województwo Opolskie

Zakup pojazdów szynowych.39.999.999,9929.007.999,99

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach działania 3.2 Transport publiczny jeden projekt z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I stopnia.
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Wartość projektu
PLN

Środki z EFRR
PLN

Województwo Opolskie

Zakup pojazdów szynowych.39.999.999,9929.007.999,99


Liczba odwiedzin: 2861
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności