Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 5.2.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 5.2.1 
10 grudnia 2008r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013, uchwałą nr 2683/2008, wybrał projekt do dofinansowania w ramach poddziałania 5.2.1. Stacjonarna opieka medyczna z Listy Indykatywnych Projektów Kluczowych.
Wnioskodawca

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu
PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PLN

Województwo Opolskie

Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej
60 000 000,00

25 932 000,00


Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w wyniku przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia projektów złożonych w ramach procedury odwoławczej do poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna, poniżej wymienione wnioski uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów, i tym samym zostały wpisane na listę rankingową projektów złożonych do dofinansowania, a 25 lipca 2008 r. Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 2161/2008 zostały wybrane do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego poddziałania.


Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu
PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PLN

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach

Poprawa stopnia zdrowotności mieszkańców województwa opolskiego poprzez zwiększenie możliwości wczesnego wykrywania raka płuca
1.300.000,00

728.000,00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Zakup tomografu komputerowego, mammografu i elektroencefalografu przez SP ZOZ w Głubczycach
2.298.859,89

1.287.361,54

Prudnickie Centrum Medyczne S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Prudniku

Podniesienie dostępności i jakości usług medycznych poprzez zastosowanie nowoczesnej diagnostyki - tomografii komputerowej
1.865.000,00

963.240,00


Łączna kwota na jaką opiewają projekty wynosi: 5 463 859,89 PLN
Środki z EFRR: 2 978 601,54 PLN

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 22 lipca 2008 r. Uchwałą nr 2138/2008 podjął ostateczną decyzję o wyborze do dofinansowania 9 projektów złożonych w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna:
Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu
PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (PLN)
PLN

Gmina Niemodlin

Zakup aparatury medycznej dla SZOZ w Niemodlinie
273.999,99

200.019,99

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie

Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego - zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego
2.000.000,00

1.120.000,00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

Zakup aparatu RTG z osprzętem dla SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
1.276.408,00

712.055,68

Powiat Krapkowicki

Zakup sprzętu medycznego dla szpitala w Krapkowicach
2.020.000,00

1.131.200,00

Zespół Opieki Zdrowotnej

Zakup Zakup sprzętu do pracowni RTG Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich
2.500.000,00

1.400.000,00

Powiat Brzeski

Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez zakup specjalistycznej aparatury i urządzeń medycznych w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu
1.883.697,00

1.054.870,32

Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku

Poprawa diagnostyki poprzez zakup nowoczesnej aparatury medycznej dla PCZ NZOZ Szpitala Powiatowego w Kluczborku
875.655,92

490.367,32

Powiat Namysłowski

Kompleksowe wyposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Namysłowie
2.333.908,80

1.306.988,93

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie

Zakup tomografu komputerowego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oleśnie
1.760.668,47

985.974,34


Wyniki oceny merytorycznej II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna RPO WO 2007-2013
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna RPO WO 2007-2013.
Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
 • Wyniki oceny merytorycznej II (PDF, 31.4 kB)

  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna etap oceny merytorycznej I stopnia pozytywnie przeszło 12 wniosków.
  Łączna kwota projektów - 20.388.198,07 PLN
  Środki z EFFR - 17.053.401,27 PLN
  Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna, projekt Województwa Opolskiego:  Szpitale Opolskie gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego regionu i bazą kształcenia kadry medycznej z Listy Indywidualnych Projektów Kluczowych, pozytywnie przeszedł etap oceny formalnej i merytorycznej I i II stopnia.
 • Łączna kwota projektu - 59.999.999,98  PLN
  Środki z EFFR - 24.209.999,99  PLN

 • 25 kwietnia 2008 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Złożono 12 wniosków na łączną kwotę 20 388 198,07 PLN. Wszystkie pozytywnie przeszły ocenę formalną.

  Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.2.1 Stacjonarna opieka medyczna RPO WO 2007-2013.
  W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęło 12 wniosków, których łączna  wartość wynosi 20 388 198,07 PLN, natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 17 163 901,27 PLN.


  Liczba odwiedzin: 2613
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności