Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 3.1.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 3.1.2 
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 12 grudnia 2014 r. zakończono pozytywnie ocenę merytoryczną I i II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi, złożonego do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość projektu (PLN) Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II 5 799 498,98 4 929 574,13

02 grudnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Całkowity koszt projektu: 9 051 014,03 PLN;
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 5 313 850,33 PLN.
14 listopada 2014 r. do IZ RPO WO 2007-2013 wpłynął wniosek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap II”. Inwestycja zostanie wsparta ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.
Całkowity koszt projektu: 9 051 014,03 PLN;
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 5 313 850,33 PLN.

Uprzejmie informujemy, iż 29 września 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5540/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 2034/2012 z dnia 26 marca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 2185/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., zmienionej uchwałą nr 4782/2014 z dnia 19 marca 2014 r., zmienionej uchwałą nr 5452/2014 z dnia 02 września 2014 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Łubniany Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany 772 329,80
Źródło: Uchwała ZWO nr 5540/2014 z dnia 29 września 2014 r.

Ponadto Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5540/2014 zatwierdził usunięcie listy rezerwowej utworzonej w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.


Uprzejmie informujemy, iż 02 września 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5452/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 2034/2012 z dnia 26 marca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 2185/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., zmienionej uchwałą nr 4782/2014 z dnia 19 marca 2014 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Rudniki Przebudowa drogi gminnej nr 101014 O w Dalachowie 1 240 754,18
Źródło: Uchwała ZWO nr 5452/2014 z dnia 02 września 2014 r.
28 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I 4 685 543,76

28 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Cisek Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las 169 122,17

24 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 517 761,23 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 4 685 543,76 PLN (w tym 4 685 543,76 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
24 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 198 967,27 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 169 122,17 PLN (w tym 169 122,17 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
23 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 108206 O Cisek-Roszowicki Las”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 198 967,27 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 169 122,17 PLN (w tym 169 122,17 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
22 kwietnia 2014 r. zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i 1404 O Cisek-Bierawa: Etap I”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 5 517 761,23 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 4 685 543,76 PLN (w tym 4 685 543,76 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).
Uprzejmie informujemy, iż 19 marca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4782/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 2034/2012 z dnia 26 marca 2012 r., zmienionej uchwałą nr 2185/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Cisek Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek – Steblów 881 457,04
Źródło: Uchwała ZWO nr 4782/2014 z dnia 19 marca 2014 r.


22 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3222/2013 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu indywidualnego z zakresu usuwania skutków powodzi w województwie opolskim, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach poddziałania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Tab. nr 1 Lista projektów indywidualnych wybranych do dofinansowania w ramach RPO WO 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” 25 443 533,01 4 487 910,92


źródło: Uchwała ZWO nr 3222/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.

4 stycznia 2013 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa” 25 443 533,01 4 487 910,92

19 grudnia 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”, złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 29 931 443,93 PLN (w tym 25 443 533,01 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 487 910,92 PLN z Budżetu Państwa).
12 grudnia 2012 r.zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego pn.„Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa”,złożonego w ramach procedury pozakonkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne (w zakresie usuwania skutków powodzi w województwie opolskim) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania stanowi 29 931 443,93 PLN (w tym 25 443 533,01 PLN z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 4 487 910,92 PLN z Budżetu Państwa).


29 października 2012 r. do IZ RPO WO 2007-2013, w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wpłynął wniosek Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego o dofinansowanie projektu indywidualnego pn. Przebudowa mostu w ciągu drogi 1404 O Cisek-Bierawa.

Koszt całkowity projektu wynosi 32 904 712,16 zł. Wartość wnioskowanego dofinansowania (EFRR + BP) wynosi 29 931 443,93 zł, w tym środki z EFRR stanowią 77,50 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu.
30 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 2185/2012 zmieniającą uchwałę nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Reńska Wieś „Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap” 4 585 479,60
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej, zmienionej uchwałą ZWO nr 2185/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.
26 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 2034/2012 zmieniającą uchwałę nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Strzeleczki Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, gmina Strzeleczki 2 491 200,65
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowje, zmienionej uchwałą ZWO nr 2034/2012 z 26 marca 2012 r.
6 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1921/2012 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Skarbimierz Przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Gminie Skarbimierz 2 741 528,43
2. Gmina Bierawa Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa 1 278 877,60
3. Gmina Walce Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni 621 207,93
4. Gmina Dobrzeń Wielki Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach 4 957 422,93
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 1921/2012 z dnia 6 marca 2012 r.
Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 informuje, iż 27 lutego 2012 r. została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne. W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 10 wniosków uzyskało co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania.
Poniżej prezentujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Gmina Łubniany Budowa dróg do terenów inwestycyjnych i kulturowych (ulice Słowackiego i Tulipanów) w Kępie, Gmina Łubniany 772 329,80
2. Gmina Strzeleczki Budowa drogi gminnej do terenów inwestycyjnych i turystyczno-zabytkowych w Mosznej, Gmina Strzeleczki 2 491 200,65
3. Gmina Izbicko Przebudowa ul. Kwiatowej łączącej tereny inwestycyjne w m. Izbicko 659 423,99
4. Gmina Walce Przebudowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych ulica Diamentowa w Straduni 621 207,93
5. Gmina Reńska Wieś Przebudowa i budowa dróg gminnych, obsługujących strefę aktywności inwestycyjnej w Pociękarbiu, gmina Reńska Wieś wraz z infrastrukturą towarzyszącą – I etap 6 636 554,01
6. Gmina Dobrzeń Wielki Budowa drogi gminnej od ul. Wolności do terenów inwestycyjnych w Czarnowąsach 4 957 422,93
7. Gmina Bierawa Poprawa parametrów technicznych oraz warunków bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych do terenów inwestycyjnych w miejscowości Bierawa 1 278 877,60
8. Gmina Rudniki Przebudowa drogi gminnej Nr 101014 O w Dalachowie 1 720 517,87
9. Gmina Skarbimierz Przebudowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Gminie Skarbimierz 2 741 528,43
10. Gmina Cisek Przebudowa drogi gminnej nr 108212 O Cisek - Steblów 881 457,04

Powyższa lista nie jest listą rankingową.


9 lutego 2012 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 29 567 276,57 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 24 914 076,38 PLN.
26 stycznia 2012 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, ogłoszonego dla gmin wiejskich.

Spośród 12 złożonych wniosków 11 przeszło pozytywnie weryfikację formalną. Jeden wniosek został odrzucony z powodu nie dostarczenia w określonym terminie korekty wniosku.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 29 567 276,57 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 24 934 999,00 PLN.
19 grudnia 2011 r. zakończył się IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów drogowych ogłoszony dla Gmin wiejskich w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o IV naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 5 do 19 grudnia 2011 r., w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 12 wniosków, których łączna wartość wynosi 31 271 254,73 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 26 367 524,96 PLN).
Uprzejmie informujemy, iż 24 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1118/2011 zmieniającą uchwałę nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5822/2010 z dnia 8 listopada 2010 r., uchwałą nr 81/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., uchwałą nr 453/2011 z dnia 22 marca 2011 r. oraz uchwałą nr 976/2011 z dnia 19 lipca 2011 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Strzelecki Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie – Etap I Droga powiatowa 2273 O – odcinek nr 2 – skrzyżowanie dróg powiatowych ul. Zakładowa i ul. 1 – go Maja 1 645 568,15

Uprzejmie informujemy, iż 19 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 976/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5822/2010 z dnia 8 listopada 20101 r., uchwałą nr 81/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. oraz uchwałą nr 453/2011 z dnia 22 marca 2011 r.

W związku z przeliczeniem kwoty alokacji w ramach III naboru do działania 3.1.2 – Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zaistniała możliwość dofinansowania projektu znajdującego się dotychczas na liście rezerwowej złożonego przez Powiat Krapkowicki.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Krapkowicki Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 984 816,20

Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 453/2011 zmieniającą uchwałę nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5822/2010 z dnia 8 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 81/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r., w której dokonuje się zmniejszenia kwoty dofinansowania projektu:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Głubczycki Przebudowa drogi powiatowej nr 1216O od skrzyżowania z drogą krajową nr 38 do miejscowości Gołuszowice 344 187,79

Uprzejmie informujemy, iż 17 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 81/2010 zmieniającą uchwałę nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, zmienionej uchwałą nr 5822/2010 z dnia 8 listopada 2010 r.” dotyczącą zwiększenia kwoty dofinansowania projektu Powiatu Prudnickiego.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Prudnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O Biała –Solec – Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice – etap II 2 942 743,11

Uprzejmie informujemy, iż 17 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 80/2010 zmieniającą uchwałę nr 5470/2010 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013” dotyczącą zwiększenia kwoty dofinansowania projektu Powiatu Namysłowskiego.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Namysłowski Przebudowa drogi powiatowej nr 1136 O Domaszowice – Świerczów – Mąkoszyce - etap I 6 296 793,35

Uprzejmie informujemy, iż 8 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5822/2010 zmieniającą uchwałę nr 5795/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Prudnicki Przebudowa drogi powiatowej nr 1208 O Biała –Solec – Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice – etap II 2 110 020,33

Uprzejmie informujemy, iż 4 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5795/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach III naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1. Powiat Głubczycki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O od skrzyżowania z drogą krajową nr 38 do miejscowości Gołuszowice 1 904 596,48
2. Powiat Nyski Przebudowa drogi powiatowej nr 1534 O oraz 1535 O w miejscowości Malerzowice Wielkie 1 039 896,84
3. Powiat Kluczborski Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK45 z DK42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do km 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 0+360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej 1 850 898,29
Pozostałe projekty znajdują sie na liście rezerwowej
30 października 2010 r. zakończono ocenę merytoryczną I stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach III naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

Wszystkie wnioski oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 15 439 003,21 PLN, z czego wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 12 498 052,53 PLN.

Równocześnie w tym samym dniu zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ww. procedury konkursowej. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. Powiat Krapkowicki Przebudowa drogi powiatowej 1810 O ul. Opolska w Walcach od km 10+970 do km 12+570 w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu na drodze 2 423 548,84
2. Powiat Kluczborski Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego DK45 z DK42 w Kluczborku (drogi powiatowe nr 2129O ul. Jagiellońska w km od 0+000 do km 0+220, nr 2127O ul. Moniuszki w km od 0+000 do 0+437, nr 2097O ul. Grunwaldzka w km od 0+262 do 0+360, nr 2121O ul. Waryńskiego w km od 0+000 do 0+466) wraz z remontem kanalizacji deszczowej 1 850 898,29
3. Powiat Nyski Przebudowa drogi powiatowej nr 1534 O oraz 1535 O w miejscowości Malerzowice Wielkie 1 039 896,84
4. Powiat Prudnicki Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208 O Biała - Solec - Wilków na odcinku od m. Biała do m. Rostkowice - etap II 3 633 543,93
5. Powiat Głubczycki Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1216O od skrzyżowania z drogą krajową nr 38 do miejscowości Gołuszowice 1 904 596,48
6. Powiat Strzelecki Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie – Etap I Droga powiatowa 2273 O – Odcinek nr 2 – skrzyżowanie dróg powiatowych ul. Zakładowa i ul. 1-go Maja. 1 645 568,15

Powyższa lista nie jest listą rankingową
29 października 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 6 złożonych wniosków wszystkie przeszły pozytywnie ocenę formalną. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 15 473 712,48 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 12 522 349,02 PLN.
Uprzejmie informujemy, iż 19 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5471/2010 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Lista projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013 (PDF, 33.56 kB)

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 informuje, że dnia 12 sierpnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne.
Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny.

Lista projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny. (PDF, 36.55 kB)

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ

15 lipca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 42 wniosków poprawnych formalnie, pozytywną ocenę merytoryczną I stopnia przeszło 41 wniosków na ogólną wartość 137 593 839,28 PLN, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 96 736 419,52 PLN.
Negatywnie został oceniony 1 wniosek.
Uprzejmie informujemy, iż IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny merytorycznej I stopnia do dnia 30 lipca 2010 r.
Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny merytorycznej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 208

Uprzejmie informujemy, iż ze względu na specyfikę projektów oraz liczne uchybienia występujące w złożonych korektach wniosków, IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny merytorycznej I stopnia do dnia 02 lipca 2010 r.

Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny formalnej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:

Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 77 54 16 208.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w odpowiedzi na w/w konkurs, IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny merytorycznej I stopnia do dnia 18 czerwca 2010 r.
Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny merytorycznej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:

Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 208

30 kwietnia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W ramach ww. poddziałania wpłynęły 43 wnioski, z czego 42 przeszły pozytywnie weryfikację formalną. Jeden wniosek został odrzucony z powodu nie dostarczenia w określonym terminie korekty wniosku.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 138 767 637,63 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 102 567 792,70 PLN, w tym:
  • Powiaty: 18 880 456,31 PLN,
  • Gminy wiejsko-miejskie, Gminy miejskie: 75 471 881,81 PLN,
  • Gminy Wiejskie: 8 215 454,58 PLN.

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w odpowiedzi na w/w konkurs, IZ RPO WO 2007-2013 przedłuża termin dokonywanej oceny formalnej do dnia 30 kwietnia 2010 r.

Przedmiotowe przedłużenie terminu dokonywanej oceny formalnej jest zgodne z zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach RPO WO 2007-2013.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:

Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 077 54 16 208


15 lutego 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 1 lutego do 15 lutego 2010 r., w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 43 wnioski, których łączna wartość wynosi 140 026 234,99 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 105 952 248,24 PLN) w tym:
  • Powiaty: złożono 11 projektów na łączną wartość 28 282 342,01 PLN (łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR 18 981 991,92 PLN);
  • Gminy wiejsko-miejskie, Gminy miejskie: złożono 22 projekty na łączną wartość 100 640 239,76 PLN (łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR 77 598 213,32 PLN);
  • Gminy wiejskie: złożono 10 projektów na łączną wartość 11 103 653,22 PLN (łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR 9 372 043,00 PLN)

Uchwała nr 4487/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3021/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 marca 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 3242/2009 z dnia 27 kwietnia 2009

Informujemy, iż na liście rankingowej projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zostają wprowadzone zmiany w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej. Zmiany wprowadza się z uwagi na konieczność dokonania modyfikacji zapisów wniosku o dofinansowanie projektu z EFRR złożonego przez Powiat Prudnicki nr WND-RPOP.03.01.02-16-028/08 pn. „Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej”

Lp. Nazwa Beneficjenta Tytuł Projektu Wartość
dofinansowania
se środków
EFRR (PLN)
1 Powiat Prudnicki Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowe 1 602 557,02


Informujemy, że Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w dniu 14 marca 2009 r. Uchwałą nr 3021/2009 zatwierdził listę rankingową i podjął decyzję o wyborze do dofinansowania 33 projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007-2013. Projekty znajdujące się na poniższej liście zostały rekomendowane do dofinansowania i uszeregowane w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów.

Beneficjenci otrzymają korespondencyjnie indywidualne zawiadomienia o dalszych krokach zmierzających do podpisania umowy.

Lp.


Nazwa beneficjentaTytuł projektu


Całkowita wartość projektu
(PLN)

Dofinansowanie ogółem (PLN)

Gminy miejsko-wiejskie/Gminy miejskie

1

Gmina Kluczbork

Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej


1 924 999,86

1 636 249,88

2


Gmina Praszka

Przebudowa drogi gminnej Lachowskie - Marki - Wierzbie w Gminie Praszka
4 271 125,86
3 630 456,98

3


Gmina Miasto Brzeg

Przebudowa dróg gminnych
w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Bohaterów Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego,
gen. Grota - Roweckiego, Gaj, Ptasia) - etap I przebudowa ul. Marii Curie - Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskiego
1 139 482,50

725 487,324

Gmina Nysa
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzka i Rejtana w Nysie
3 996 360,01
3 184 375,29

5

Gmina Głuchołazy

Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w Głuchołazach

3 995 276,47


2 965 614,696

Gmina Ujazd

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

8 702 470,23

7 397 099,69

7

Gmina Olesno
Budowa drogi gminnej
w m. Olesno ( ul. Leśna)
6 100 000,00

4 249 870,008

Gmina Namysłów
Budowa ulicy Kolejowej
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

1 959 546,68

1 665 614,67

9

Gmina Lewin Brzeski

Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem

3 630 133,44

3 085 613,42

10

Gmina Prószków

Rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Chrząszczyce

3 703 908,08

3 148 321,86

11


Gmina Głubczyce

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kochanowskiego w Głubczycach

4 076 866,46

3 073 419,25

12


Gmina Grodków

Budowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie

2 556 395,38

2 172 936,07


13


Gmina Wołczyn

Przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O (ul. Parkowej) w miejscowości Skałągi

928 760,00

789 446,00Gminy wiejskie1

Gmina Skarbimierz
Przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych (od drogi Skarbimierz-Pępice do drogi Skarbimierz Osiedle-Małujowice) - II Etap
7 512 730,13
6 385 820,61


2

Gmina Tułowice
Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic - ul. Przemysłowa i ul. Porcelitowa
2 430 018,30
2 065 515,55


3

Gmina Lubrza
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107318 O w miejscowości Trzebina, Gmina Lubrza
1 535 954,40
1 286 477,50

4

Gmina Popielów
Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych - budowa drogi w Nowych Siołkowicach
705 176,68
589 538,30


5

Gmina Strzeleczki
Przebudowa drogi gminnej Buława - Kujawy, Gmina Strzeleczki
806 312,34
634 891,55


6

Gmina Walce
Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach
1 061 500,00
902 275,00


7

Gmina Rudniki
Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów - Żurawie
1 406 089,69
1 195 176,23

8

Gmina Izbicko
Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej odwodnienia i wymianę nawierzchni przy równoczesnej budowie sieci wodociągowej
1 380 470,64
943 295,22

9

Gmina Jemielnica
Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica
718 920,00
590 068,96

10

Gmina Bierawa
Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
2 500 000,00
2 125 000,00

Powiaty
1

Powiat Brzeski
Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski
2 090 789,31
1 777 170,91

2

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec na odcinku Pawłowiczki - Polska Cerekiew
2 056 938,03
1 412 499,34

3

Powiat Nyski
Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie
6 948 942,66
5 087 266,12

4
Powiat Opolski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km 0+000 do km 7+200 - II i III etap
5 593 469,73
3 075 849,00

5
Powiat Namysłowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 O
2 791 104,69
1 712 900,94

6
Powiat Kluczborski

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork - Jakubowice w km. 1 + 001 ul. Karola Miarki w Kluczborku

3 608 809,34

2 176 112,03

7

Powiat Prudnicki

Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej

1 907 321,20


1 621 223,028
Powiat Głubczycki
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1215O obejmujący ulicę Grunwaldzką w miejscowości Głubczyce oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi nr 1215O ul. Grunwaldzka na odcinku 350 mb
3 088 848,00
2 625 520,80

9
Powiat Krapkowicki
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
1 164 437,27
989 771,67

10
Powiat Oleski
Przebudowa DP 1913O Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów- etap I
3 643 022,68
1 949 470,37Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż 10 marca 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury konkursowej do poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne RPO WO 2007 -2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp.


Nazwa beneficjentaTytuł projektu


Całkowita wartość projektu
(PLN)

Dofinansowanie ogółem (PLN)

Gminy miejsko-wiejskie/Gminy miejskie

1

Gmina Kluczbork

Przebudowa drogi dojazdowej do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ligocie Dolnej


1 924 999,86

1 636 249,88

2


Gmina Praszka

Przebudowa drogi gminnej Lachowskie - Marki - Wierzbie w Gminie Praszka
4 271 125,86
3 630 456,98

3


Gmina Miasto Brzeg

Przebudowa dróg gminnych
w obrębie osiedla mieszkaniowego Westerplatte w Brzegu (ul. Bohaterów Westerplatte, Skłodowskiej, Sucharskiego,
gen. Grota - Roweckiego, Gaj, Ptasia) - etap I przebudowa ul. Marii Curie - Skłodowskiej, etap II przebudowa ul. Sucharskiego
1 139 482,50

725 487,324

Gmina Nysa
Przebudowa drogi w pasie ulic Baligrodzka i Rejtana w Nysie
3 996 360,01
3 184 375,29

5

Gmina Głuchołazy

Przebudowa drogi gminnej - ulica Chopina w Głuchołazach

3 995 276,47


2 965 614,696

Gmina Ujazd

Uzbrojenie terenu Strefy Aktywności Gospodarczej SAG Olszowa w infrastrukturę drogową

8 702 470,23

7 397 099,69

7

Gmina Olesno
Budowa drogi gminnej
w m. Olesno ( ul. Leśna)
6 100 000,00

4 249 870,008

Gmina Namysłów
Budowa ulicy Kolejowej
w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem

1 959 546,68

1 665 614,67

9

Gmina Lewin Brzeski

Rozbudowa drogi wzdłuż torów PKP (ul. Kolejowa) w Lewinie Brzeskim wraz z odwodnieniem

3 630 133,44

3 085 613,42

10

Gmina Prószków

Rozwój infrastruktury dróg gminnych w miejscowości Chrząszczyce

3 703 908,08

3 148 321,86

11


Gmina Głubczyce

Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kochanowskiego w Głubczycach

4 076 866,46

3 073 419,25

12


Gmina Grodków

Budowa dróg osiedlowych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie

2 556 395,38

2 172 936,07


13


Gmina Wołczyn

Przebudowa drogi gminnej Nr 100435 O (ul. Parkowej) w miejscowości Skałągi

928 760,00

789 446,00Gminy wiejskie1

Gmina Skarbimierz
Przebudowa drogi gminnej przebiegającej wzdłuż terenów inwestycyjnych (od drogi Skarbimierz-Pępice do drogi Skarbimierz Osiedle-Małujowice) - II Etap
7 512 730,13
6 385 820,61


2

Gmina Tułowice
Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic - ul. Przemysłowa i ul. Porcelitowa
2 430 018,30
2 065 515,55


3

Gmina Lubrza
Przebudowa Drogi Gminnej Nr 107318 O w miejscowości Trzebina, Gmina Lubrza
1 535 954,40
1 286 477,50

4

Gmina Popielów
Budowa infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych - budowa drogi w Nowych Siołkowicach
705 176,68
589 538,30


5

Gmina Strzeleczki
Przebudowa drogi gminnej Buława - Kujawy, Gmina Strzeleczki
806 312,34
634 891,55


6

Gmina Walce
Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach
1 061 500,00
902 275,00


7

Gmina Rudniki
Przebudowa drogi gminnej nr 101046 O Żytniów - Żurawie
1 406 089,69
1 195 176,23

8

Gmina Izbicko
Podniesienie standardu ul. Wyzwolenia w Izbicku poprzez budowę jej odwodnienia i wymianę nawierzchni przy równoczesnej budowie sieci wodociągowej
1 380 470,64
943 295,22

9

Gmina Jemielnica
Modernizacja ul. Leśnej w miejscowości Jemielnica
718 920,00
590 068,96

10

Gmina Bierawa
Droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych w miejscowości Stare Koźle
2 500 000,00
2 125 000,00

Powiaty
1

Powiat Brzeski
Remont i odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O na rzece Nysa Kłodzka w m. Lewin Brzeski
2 090 789,31
1 777 170,91

2

Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405 O Pawłowiczki - Kochaniec na odcinku Pawłowiczki - Polska Cerekiew
2 056 938,03
1 412 499,34

3

Powiat Nyski
Przebudowa ulic Sudecka, Mickiewicza w Nysie
6 948 942,66
5 087 266,12

4
Powiat Opolski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1717 Komprachcice - Jaczowice na odcinku od Komprachcic do Szydłowa od km 0+000 do km 7+200 - II i III etap
5 593 469,73
3 075 849,00

5
Powiat Namysłowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 O
2 791 104,69
1 712 900,94

6
Powiat Kluczborski

Odbudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1321O Kluczbork - Jakubowice w km. 1 + 001 ul. Karola Miarki w Kluczborku

3 608 809,34

2 176 112,03

7

Powiat Prudnicki

Przebudowa ulic Moniuszki i Nyskiej w Białej w celu podwyższenia standardu drogi powiatowej

1 907 321,20


1 621 223,028
Powiat Głubczycki
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1215O obejmujący ulicę Grunwaldzką w miejscowości Głubczyce oraz budowę chodnika wraz z kanalizacją w ciągu drogi nr 1215O ul. Grunwaldzka na odcinku 350 mb
3 088 848,00
2 625 520,80

9
Powiat Krapkowicki
Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych ulic Opolskiej i Mickiewicza wraz z przebudową ulicy Mickiewicza w Walcach
1 164 437,27
989 771,67

10
Powiat Oleski
Przebudowa DP 1913O Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów- etap I
3 643 022,68
1 949 470,37


25 lutego 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 33 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 99 936 180,06 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 76 870 348,24 PLN, co stanowi 104,19 % alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

W tym łączna wartość 10 projektów złożonych przez powiaty wynosi 32 893 682,91 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 22 427 784,20 PLN), z kolei łączna wartość 13 projektów złożonych przez gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie wynosi 46 985 324,97 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 37 724 505,12 PLN), natomiast dla gmin wiejskich łączna wartość 10 projektów wynosi 20 057 172,18 PLN ( z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 16 718 058,92 PLN).

Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, iż 29 stycznia 2009 r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożonych w ramach ogłoszonego konkursu dla 3 Osi priorytetowej Transport, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.
W ramach Poddziałania 3.1.2 Drogi lokalne wpłynęły 34 wnioski na łączną kwotę 100 968 587,30 PLN, pozytywnie weryfikację formalną przeszły 33 wnioski, negatywnie oceniono 1 projekt na łączną wartość 1 032 407,23 PLN.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 99 936 180,07 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 76 870 348,25 PLN, co stanowi 104,19 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

Zakończono nabór wniosków złożonych w terminie od 10.12.2008 r. do 30.12.2008 r. w ramach Osi priorytetowej 3 Transport RPO WO 2007-2013, poddziałanie 3.1.2 Drogi lokalne.
Do Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego wpłynęły 34 wnioski. Łączna wartość przyjętych wniosków wynosi 99 846 814,98 PLN, natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) stanowi 78 870 772,67 PLN.
W tym łączna wartość 10 projektów złożonych przez powiaty wynosi 32 893 682,90 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 23 257 757,89 PLN), z kolei łączna wartość 13 projektów złożonych przez gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie wynosi 45 885 324,98 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 38 169 938,23 PLN), natomiast dla gmin wiejskich łączna wartość 11 projektów wynosi 21 067 807,10 PLN ( z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to 17 443 076,55 PLN).

Liczba odwiedzin: 3114
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności