Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 4.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 4.2 
29 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4876/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie
„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" 12 683 107,57


1 kwietnia 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu kluczowego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1. Województwo Opolskie
„Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7" 16 262 492,44

19 marca 2010 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka zadanie 1,6,7” złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 - Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Kwota projektu wynosi 20 981 153,97 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 16 262 492,44 PLN.
02 lutego 2010 r. do IZ RPO WO 2007 – 2013 w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu Budowa lewostronnego wału Odry pn.”Cisek- Dzielniczka” zadanie 1, 6, 7. Koszt całkowity projektu wynosi 21 111 693,97 PLN natomiast dofinansowanie 16 262 492,44 PLN co stanowi 77,51% kosztów kwalifikowanych projektu.

Informujemy, iż 17 marca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3035/2009 w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego.
Całkowita wartość projektu (PLN)
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość
projektu (PLN)
Europejski
Fundusz Rozwoju
Regionalnego (PLN)
1.

Województwo Opolskie


Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500 28 574 765,14 15 748 730,16

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia w ramach procedury pozakonkursowej projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego przez Województwo Opolskie w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe RPO WO 2007-2013. Przedmiotowy wniosek uzyskał powyżej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszedł w/w etap oceny.
Lp. Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu Całkowita wartość projektu(PLN)
1 Województwo Opolskie Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500
28 574 765,14

12 marca 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektu kluczowego pn. „Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+ 500" złożonego przez Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 28 319 085,38 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 15 748 730,16 PLN.

20 lutego 2009 r. zakończona została ocena formalna projektu kluczowego "Zbiornik retencyjny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500", złożonego przez beneficjenta Województwo Opolskie, który znajduje się w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Kwota projektu wynosi 28 574 765,14 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 15 748 730,16 PLN.
20 stycznia 2009 r. do IZ RPO WO 2007 - 2013 w ramach działania 4.2 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wpłynął wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie". Koszt całkowity projektu wynosi 28 319 085,38 PLN natomiast dofinansowanie 21 479 572,15 PLN co stanowi 77,51% wartości projektu.

Liczba odwiedzin: 2242
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności