Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Instytucja Pośrednicząca II Stopnia RPO WO 2007-2013
RPO ›› System wdrażania RPO WO 2007-2013 ›› Instytucja Pośrednicząca II Stopnia RPO WO 2007-2013 
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 (IZ RPO WO 2007-2013) delegował część zadań związanych z wdrażaniem programu do Instytucji Pośredniczącej II stopnia. Funkcję Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla RPO WO 2007-2013 (IP II stopnia RPO WO 2007-2013) pełni Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Porozumienie pomiędzy IZ RPO WO 2007-2013 a IP II stopnia zostało zawarte w dniu 18 września 2007 r.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki odpowiada za wdrażanie Osi priorytetowej 1 RPO WO 2007-2013 Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu z wyłączeniem poddziałań 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu, 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw oraz 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny

Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki
Ul. Spychalskiego 1a
45-716 Opole
Tel./fax 0-77 403 36 00
e-mail: biuro@ocrg.opolskie.pl
www.ocrg.opolskie.pl

Liczba odwiedzin: 8102
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności