Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 5.3
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 5.3 
Uprzejmie informujemy, iż 29 września 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5541/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r., Uchwałą nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5903/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. oraz Uchwałą nr 267/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury RPO WO 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Lubsza Budowa domu ludowego we wsi Lubsza 1 882 412,62
Źródło: Uchwała ZWO nr 5541/2014 z dnia 29 września 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w dniu 26 stycznia 2011 r. podjął Uchwałę nr 267/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r., Uchwałą nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5903/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik Przebudowa Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. Wałowej w Nysie 1 874 145,18

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku pojawienia się oszczędności poprzetargowych w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5903/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4457//2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. oraz Uchwałą nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Nyski Dom Kultury im. Wandy Pawlik Przebudowa Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. Wałowej w Nysie 1 469 656,61

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oszczędności poprzetargowych jakie pozostały w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Biała Remont i wyposażenie zabytkowej Sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Białej 812 283,09

Informujemy, iż w wyniku oszczędności poprzetargowych jakie pozostały w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz rozwój dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.


Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach Gmina Głuchołazy 1 782 662,18

Informujemy, iż 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3388/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do Typu I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pobierz: Lista projektów wybranych do dofinansowania- Typ I (pdf)
Informujemy, iż 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3389/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do Typu II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pobierz:
Lista projektów wybranych do dofinansowania- Typ II (pdf)
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
OGŁASZA


zmianę alokacji dla naboru projektów w ramach działania
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
Typ II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego


Instytucja Zarządzająca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
zdecydowała o zwiększeniu alokacji na działanie
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
TYP II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego o kwotę 3 143 575,27 Euro1 dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2009 r. dla działania.Środki te pochodzić będą:
- w kwocie 3 143 575,27 Euro z naboru na projekty w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, zaplanowanego na 2012 r.
Decyzja o zwiększeniu dofinansowania wynika z dużej ilości złożonych wniosków, poprawnych merytorycznie, a ponadto z ogłoszonej pod koniec stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informacji o podziale Krajowej Rezerwy Wykonania.


Po zmianach łączna kwota alokacji w ramach RPO WO 2007-2013 działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego wynosi 5 543 701,97 Euro2 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym na procedurę odwoławczą 240 012,67 Euro3 pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.1co na dzień ogłoszenia wynosi 13 875 741,24 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększanie alokacji.
2co na dzień ogłoszenia wynosi 24 469 900,49 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.
3co na dzień ogłoszenia wynosi 1 059 415,92 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
OGŁASZA


zmianę alokacji dla naboru projektów w ramach działania
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
Typ I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym 


Instytucja Zarządzająca
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
zdecydowała o zwiększeniu alokacji na działanie
5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego
Typ I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym  o kwotę 1 247 900,55 Euro1 dofinansowania projektów złożonych w ramach naboru ogłoszonego w dniu 15 stycznia 2009 r. dla działania.Środki te pochodzić będą:
- w kwocie 1 247 900,55 Euro z naboru na projekty w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego lub naturalnego, zaplanowanego na 2012 r.
Decyzja o zwiększeniu dofinansowania wynika z dużej ilości złożonych wniosków, poprawnych merytorycznie, a ponadto z ogłoszonej pod koniec stycznia br. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego informacji o podziale Krajowej Rezerwy Wykonania.


Po zmianach łączna kwota alokacji w ramach RPO WO 2007-2013 działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym  wynosi 7 270 642,42 Euro2 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


1co na dzień ogłoszenia wynosi 5 508 233,03 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększanie alokacji.
2co na dzień ogłoszenia wynosi 32 092 615,64 PLN, wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ogłoszono zwiększenie alokacji.

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż 21 maja 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego RPO WO 2007 -2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:
TYP I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Całkowita wartość projektu (PLN)
Dofinansowanie ogółem (PLN)
1
Uniwersytet Opolski
Budowa Studenckiego Centrum Kultury SCK na terenie Uniwersytetu Opolskiego
10 603 131,71
9 012 661,95
2
Miasto Opole
Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa budynku na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu
14 343 996,04
6 479 060,99
3
Gmina Rudniki
Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach
1 480 048,80
937 461,35
4
Gmina Kędzierzyn-Koźle
Rozbudowa i przebudowa Domu Kultury Koźle wraz
z zagospodarowaniem terenu
12 015 585,00
4 944 497,60
5
Gmina Krapkowice
Podniesienie standardu świadczonych usług kulturowych w regionie poprzez przebudowę Krapkowickiego Domu Kultury
w Krapkowicach
2 613 908,00
2 221 821,80
6
Gmina Wołczyn
Przebudowa części budynku szkoły podstawowej na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wołczynie
579 660,22
485 633,71
7
Gmina Prudnik
Stworzenie bazy materialnej rozwoju ponadlokalnej oferty kulturowej-przebudowa renesansowej rezydencji Hermanna Frankla w Prudniku
9 269 197,90
7 017 826,45
8
Gmina Głuchołazy
Modernizacja sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach
2 590 702,20
1 782 662,18
9
Gmina Biała
Remont i wyposażenie zabytkowej sali widowiskowo-konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Białej
1 103 523,26
812 283,09
10
Nyski Dom Kultury im.Wandy Pawlik
Przebudowa Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawlik przy ul. Wałowej w Nysie
5 393 761,23
3 774 042,66
11
Gmina Lubsza
Budowa domu ludowego we wsi Lubsza
3 291 520,04
2 104 499,18
12
Miejska Biblioteka Publiczna
w Kędzierzynie-Koźlu
Wprowadzenie nowych usług poprzez rozbudowę budynku biblioteki publicznej
w Kędzierzynie-Koźlu
2 868 291,25
2 391 434,88
13
Gmina Ozimek
Europejskie Centrum Kulturalno-Edukacyjne- etap II
6 055 917,12
5 134 779,55
14
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim
Rozbudowa GOK w Dobrzeniu Wielkim dla potrzeb Centrum Edukacji Regionalnej
6 128 439,24
5 209 173,35
15
Gmina Miasto Brzeg
Przebudowa Amfiteatru Miejskiego w Brzegu przy
ul. Chrobrego 39 wraz z budową nowego zaplecza
12 827 550,87
10 676 960,27
TYP II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego

Lp

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Całkowita wartość projektu (PLN)

Dofinansowanie ogółem (PLN)

1

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu

Konserwacja i digitalizacja zabytkowego zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu

860 215,00

721 560,75

2

Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Bożego Ciała w Oleśnie

Wykonanie systemu przeciw pożarowego w XVI w. drewnianym Kościele św. Anny w Oleśnie

415 953,12

353 560,15

3

Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

Prace konserwatorskie dla gotyckich polichromii z kościoła parafialnego pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach

2 215 350,01

1 883 047,50

4

Opolski Urząd Wojewódzki
w Opolu

Renowacja Wieży Piastowskiej

w Opolu

2 461 278,34

2 092 086,58

5

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Zapobieganie degradacji zabytkowego obiektu Kościoła OO. Franciszkanów w Głogówku poprzez wykonanie odwodnienia

403 695,00

343 140,75

6

Gmina Byczyna

Utworzenie izby tradycji - „Odkrywamy zapomniane karty historii Byczyny" oraz termomodernizacja zabytkowego Ratusza

1 500 304,37

607 859,94

7

Gmina Lubrza

Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Jana Nepomucena oraz kapliczki

w Trzebinie - Gmina Lubrza

883 497,37

724 317,24

8

Gmina Paczków

Remont konserwatorski i adaptacja na działalność kulturalną Domu Kata w Paczkowie w celu zwiększenia roli zabytków w rozwoju kultury i turystyki

530 900,50

355 196,56

9

Powiat Nyski

Prace renowacyjne
i konserwatorskie budynku I LO Carolinum w Nysie

2 651 000,00

2 253 350,00

10

Gmina Grodków

Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie

3 104 906,60

2 170 911,26

11

Gmina Branice

Park Historyczny

we Włodzieninie

1 116 920,00

949 382,00

12

Fundacja Ortus

Zachowanie dziedzictwa historycznego oraz wzrost znaczenia kultury w regionie, dzięki budowie Centrum Dialogu Kultur- Zamek
w Chrzelicach - Etap I

2 709 883,00

2 303 400,55

13

Gmina Strzelce Opolskie

Remont zabytkowego Ratusza

w Strzelcach Opolskich - remont wieży

1 680 337,89

673 251,94

14

Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Trójcy Prznajświętszej w Bierawie

Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Bierawie

607 355,86

516 252,48

15

Powiat Opolski

Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego - w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach -
w Zespole Szkół w Tułowicach

5 719 236,32

4 828 166,87

16

Gmina Leśnica

Zagospodarowanie Placu Narutowicza i Placu Marka
w Leśnicy

3 100 000,00

2 635 000,00

17

Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego w Prószkowie

Renowacja kościoła pod wezwaniem św. Jerzego w Prószkowie

721 006,42

357 835,48


12 maja 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

1) w ramach projektów Typu I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym pozytywnie oceniono 15 wniosków, których łączna wartość wynosi 91 165 232,88 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 62 984 799,01 PLN, co stanowi 236,92% (według kursu 4,4140 z dnia 29 kwietnia 2009 r.) planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru.

2) w ramach projektów Typu II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego pozytywnie oceniono 17 wniosków, których łączna wartość wynosi 30 681 839,80 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 23 768 320,05 PLN, co stanowi 224,35% (według kursu 4,4140 z dnia 29 kwietnia 2009 r.) planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Jeden wniosek został odrzucony, z powodu niespełniania kryteriów merytorycznych I stopnia.

1 kwietnia 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Spośród złożonych wniosków:
1) w ramach projektów Typu I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym pozytywnie oceniono 15 wniosków, których łączna wartość wynosi 91 159 857,88 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 63 029 433,47 PLN, co stanowi 252,39% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Jeden wniosek został odrzucony, z powodu nie spełniania wymogów formalnych.

2) w ramach projektów Typu II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego pozytywnie oceniono 18 wniosków, których łączna wartość wynosi 31 468 941,40 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 24 325 050,39 PLN, co stanowi 409,13% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Dwa wnioski zostały odrzucone, z powodu nie spełniania wymogów formalnych.

Zakończono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013

1. w ramach projektów Typu I Infrastruktura kultury o znaczeniu ponadlokalnym wpłynęło 17 wniosków, których wartość wynosi 102 421 657,89 PLN( z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 73 103 430,29 PLN),
2. w ramach projektów Typu II Ochrona dziedzictwa kulturowego lub naturalnego wpłynęło 19 wniosków, których wartość wynosi 35 863 013,39 PLN ( z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 27 371 674,70 PLN).

W sumie wpłynęło 36 wniosków o łącznej wartości 138 284 671,28 PLN i dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości
100 475 104,99 PLN.

Liczba odwiedzin: 3400
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności