Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Archiwum aktualizacji
RPO ›› Nabory wniosków ›› Harmonogram naboru wniosków ›› Archiwum aktualizacji 
Informujemy, iż 27 paździenika 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (27 października 2014 r.) (PDF, 458.02 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (27 października 2014 r.) (PDF, 184.13 kB)


Informujemy, iż 20 paździenika 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (20 października 2014 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (20 października 2014 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż 27 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (27 stycznia 2014 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (27 stycznia 2014 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż 21 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (21 stycznia 2014 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (21 stycznia 2014 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż 29 października 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (29 października 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (29 października 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż 29 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (29 sierpnia 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (29 sierpnia 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 18 czerwca 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (18 czerwca 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (18 czerwca 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 27 maja 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (27 maja 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (27 maja 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 03 kwietnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (3 kwietnia 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (3 kwietnia 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 29 stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (29 styczania 2013 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (29 stycznia 2013 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 18 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (18 grudnia 2012 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (18 grudnia 2012 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 16 października 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (16 października 2012 r.) (PDF, 61 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (16 października 2012 r.) (PDF, 43 kB)
Informujemy, iż w dniu 03 września 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (3 września 2012 r.) (PDF, 61.03 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (3 września 2012 r.) (PDF, 42 kB)
Informujemy, iż w dniu 01 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (1 sierpnia 2012 r.) (PDF, 61.03 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (1 sierpnia 2012 r.) (PDF, 42 kB)
Informujemy, iż w dniu 28 maja 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (28 maja 2012 r.) (PDF, 61.03 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (28 maja 2012 r.) (PDF, 42 kB)
Informujemy, iż 23 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (23 kwietnia 2012 r.) (PDF, 61.03 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (23 kwiatnia 2012 r.) (PDF, 42 kB)
Informujemy, iż 13 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (13 marca 2012 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (13 marca 2012 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 6 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (6 lutego 2012 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (6 lutego 2012 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 17 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (17 stycznia 2012 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (17 stycznia 2012 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 24 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (24 listopada 2011 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (24 listopada 2011 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 15 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (15 listopada 2011 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (15 listopada 2011 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 9 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (9 listopada 2011 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (9 listopada 2011 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż 13 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (13 września 2011 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków ( 13 września 2011 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 24 maja 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (24 maja 2011 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków ( 24 maja 2011 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 14 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (14 grudnia 2010 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków ( 14 grudnia 2010 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 8 listopada 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (8 listopada 2010 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków ( 8 listopada 2010 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 21 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (21 września 2010 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (21 września 2010 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 3 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (3 września 2010 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (3 września 2010 r.) (PDF, 38.52 kB)

Informujemy, iż w dniu 6 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

Ramowy harmonogram naboru wniosków - informacje dotyczące naborów (6 sierpnia 2010 r.) (PDF, 50.59 kB)
Ramowy harmonogram naboru wniosków (6 sierpnia 2010 r.) (PDF, 38.52 kB)
Informujemy, iż w dniu 13 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 13 lipca 2010 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 13 lipca 2010 r.

 • Informujemy, iż w dniu 28 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r. - informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 28 czerwca 2010 r.

 • Informujemy, iż w dniu 25 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 maja 2010 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 maja 2010 r.

 • Informujemy, iż w dniu 14 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 maja 2010 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 14 maja 2010 r.

 • Informujemy, iż 22 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 marca 2010 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 marca 2010 r.

 • Informujemy, iż 5 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 lutego 2010 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 lutego 2010 r.

 • Informujemy, iż 22 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 22 grudnia 2009 r.

 • Informujemy, iż 8 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 8 grudnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 8 grudnia 2009 r.

 • Informujemy, iż 10 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 10 listopada 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 10 listopada 2009 r.

 • Informujemy, iż 9 października 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów. Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 9 października 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 9 października 2009 r.

 • Informujemy, iż 7 września 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 7 września2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 7 września 2009 r.
  Informujemy, iż 31 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 31 sierpnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 31 sierpnia 2009 r.
  Informujemy, iż 25 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 sierpnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 sierpnia 2009 r.
  Informujemy, iż 11 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 11 sierpnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 11 sierpnia 2009 r.

 • Informujemy, iż 27 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 lipca 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 lipca 2009 r.

 • Informujemy, iż 9 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 9 czerwca 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 9 czerwca 2009 r.
  Informujemy, iż 25 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 maja 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 25 maja 2009 r.
  Informujemy, iż w dniu 12 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 12 maja 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 12 maja 2009 r.
  Informujemy, iż w dniu 7 kwietnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 7 kwietnia 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 7 kwietnia 2009 r.
  Informujemy, iż w dniu 27 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 lutego 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 27 lutego 2009 r.
  Informujemy, iż w dniu 5 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego dokonał zmiany Ramowego harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 lutego 2009 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 lutego 2009 r.

 • W związku z licznymi prośbami beneficjentów, dotyczącymi zmian terminów naboru wniosków o dofinansowanie projektów, uprzejmie informujemy, iż w dniu 10 grudnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował zaktualizowany Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.

  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.


 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 10 grudnia 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 10 grudnia 2008 r.
  Informujemy, iż 5 sierpnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, na poziomie RPO istnieje konieczność podziału środków finansowych na wszystkie lata realizacji Programu.
  Wynika z tego, iż płatności na rzecz Programu, a tym samym na rzecz beneficjentów projektów będą realizowane do 2015 r.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.
  Prezentacja harmonogramu ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom w odpowiednim przygotowaniu do aplikowania o środki RPO WO 2007-2013.
  Kształt i zakres harmonogramu nie będzie podlegał konsultacjom, w rozumieniu Ustawy o zasadach wspierania polityki rozwoju.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 sierpnia 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 5 sierpnia 2008 r.
  Informujemy, iż 8 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów. Zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, na poziomie RPO istnieje konieczność podziału środków finansowych na wszystkie lata realizacji Programu.
  Wynika z tego, iż płatności na rzecz Programu, a tym samym na rzecz beneficjentów projektów będą realizowane do 2015 r.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.
  Kształt i zakres harmonogramu nie będzie podlegał konsultacjom, w rozumieniu Ustawy o zasadach wspierania polityki rozwoju.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 8 lipca 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 8 lipca 2008 r.
  Informujemy, iż w dniu 30 czerwca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego zaakceptował Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.
  Poniżej zamieszczamy pliki z harmonogramem naboru wniosków oraz tabelami zawierającymi szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych naborów.
  Zgodnie z zapisami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz wytycznymi Komisji Europejskiej, na poziomie RPO istnieje konieczność podziału środków finansowych na wszystkie lata realizacji Programu.
  Wynika z tego, iż płatności na rzecz Programu, a tym samym na rzecz beneficjentów projektów będą realizowane do 2015 r.
  Niniejszy harmonogram w trakcie realizacji Programu m.in. ze względów proceduralnych (m.in. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (m.in. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów kluczowych może ulec zmianie.
  Prezentacja harmonogramu ma na celu pomoc potencjalnym beneficjentom w odpowiednim przygotowaniu do aplikowania o środki RPO WO 2007-2013.

  Kształt i zakres harmonogramu nie będzie podlegał konsultacjom, w rozumieniu Ustawy o zasadach wspierania polityki rozwoju.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 30 czerwca 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 30 czerwca 2008 r.
  Informujemy, iż 12 maja 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego anulował Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RRPO WO 2007-2013 do odwołania.
 • Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR) z 8 kwietnia 2008 r. w opinii Komisji Europejskiej istnieje niezgodność polskich przepisów prawnych z wymogami Dyrektywy 85/337/EWG Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne. Komisja Europejska oczekuje pilnego dostosowania polskiego prawa do przepisów wyżej wymienionej dyrektywy i do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w prawie polskim będzie akceptowała jedynie te inwestycje, dla których strona polska wykaże przeprowadzenie oceny środowiskowej zgodnie z prawem wspólnotowym.
  W przypadku pojawienia się stanowiska MRR ww. sprawie, nowy Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zostanie niezwłocznie przedstawiony Zarządowi Województwa Opolskiego do akceptacji.

  W związku ze zmianą obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, zgodnych z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w związku z nadal trwającym procesem wprowadzania zmian do Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13), mającym wpływ na wydłużenie prac nad ostateczną wersją Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (SEZaM RPO WO 2007-2013), który stanowi integralny element w procesie naboru wniosków (służy m.in. jako generator wniosków o dofinansowanie), koniecznym było przesunięcie terminu pierwszych naborów wniosków o dofinansowanie.

  Informujemy, iż w dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uaktualniony Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 11 marca 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 11 marca 2008 r.

  Informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 17 stycznia 2008 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 17 stycznia 2008 r.
  Informujemy, iż w dniu 19 grudnia 2007 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 19 grudnia 2007 r.- informacje dotyczące naborów
 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 19 grudnia 2007 r.
  Informujemy, iż w dniu 21 sierpnia 2007 r. Zarząd Województwa Opolskiego po raz pierwszy przyjął Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013.

 • Ramowy harmonogram naboru wniosków w ramach RPO WO 2007-2013 z 21 sierpnia 2007 r.- informacje dotyczące naborów
 • Liczba odwiedzin: 2768
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności