Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Archiwum aktualizacji
RPO ›› Dokumenty programowe ›› Uszczegółowienie RPO WO 2007-2013 ›› Archiwum aktualizacji 
25 stycznia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1633/2016 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 nr 73 [Uszczegółowienie].

Poniżej zamieszczamy wersję nr 73 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 73 [Uszczegółowienie] (PDF, 2552.05 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 73 (PDF, 440.48 kB)

 • 28 grudnia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1556/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 nr 72 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 72 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 72 [Uszczegółowienie](PDF, 2612.00 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 72 (PDF, 139.89 kB)

 • 30 września 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1154/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 71 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 71 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 71 [Uszczegółowienie](PDF, 2612.00 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 70 (PDF, 139.89 kB)

 • 28 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 928/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 70 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 70 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 70 [Uszczegółowienie](PDF, 4303.27 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 70 (PDF, 400.76 kB)

 • 16 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 731/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 69 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 68 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 69 [Uszczegółowienie](PDF, 4303.27 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 69 (PDF, 400.76 kB) • 25 maja 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 666/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 68 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 68 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi prioretowych RPO WO 2007-2013, wersja 68 z 25 maja 2015 r.
 • (PDF, 2539.61 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 68
 • (PDF, 417.34 kB)
  11 maja 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 202/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 67 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 67 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi prioretowych RPO WO 2007-2013, wersja 67 z 11 maja 2015 r.
 • (PDF, 2539.61 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 67
 • (PDF, 417.34 kB)
  26 stycznia 2015 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 202/2015 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 66 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 66 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 66 z 26 stycznia 2015 r.(PDF, 2633.279 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 66.(PDF, 541.348 kB)

 • 30 grudnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 113/2014 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 65 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 65 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 65 z 30 grudnia 2014 r.(PDF, 2633.279 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 65.(PDF, 541.348 kB)

 • 18 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5747/2014 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 64 [Uszczegółowienie].


  Poniżej zamieszczamy wersję nr 64 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.


 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 64 z 18 listopada 2014 r.(PDF, 2633.279 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 64.(PDF, 541.348 kB)

 • 22 października 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5638/2014 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie] wersja nr 63 [autokorekta].

  W związku z faktem, iż na podstawie wersji 63 Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 [Uszczegółowienie] zostanie ogłoszony VI nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007-2013, natomiast nie zostały doprecyzowane zapisy w załączniku nr 6 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 – wytyczne, część trzecia Rodzaje wydatków kwalifikowalnych w ramach poszczególnych działań/poddziałań RPO WO 2007-2013, konieczne jest wprowadzenie autokorekty dokumentu.

  Poniżej zamieszczamy Uszczegółowienie wersja nr 63 [autokorekta].
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 63 [autokorekta] z 22 października 2014 r.(PDF, 2563.05 kB)

 • 29 września 2014 r. Uchwałą nr 5538/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 62[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 62 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 62 z 29 września 2014 r.(PDF, 2563.05 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 62.(PDF, 551.3 kB) • 24 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 5187/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 62[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 62 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 61 z 24 czerwca 2014 r.(PDF, 2563.05 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 61.(PDF, 551.3 kB)

 • 27 maja 2014 r. Uchwałą nr 5076/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 60[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 60 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 60 z 27 maja 2014 r.(PDF, 2563.05 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 60.(PDF, 551.3 kB)

 • 24 marca 2014 r. Uchwałą nr 4807/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 59[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 59 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 59 z 24 marca 2014 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 59. (PDF, 118.96 kB)

 • 24 lutego 2014 r. Uchwałą nr 4692/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 58[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 58 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 58 z 24 lutego 2014 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 58. (PDF, 118.96 kB)

 • 27 stycznia 2014 r. Uchwałą nr 4587/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 57[Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 57 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 57 z 27 stycznia 2014 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 57. (PDF, 118.96 kB)
  21 stycznia 2014 r. Uchwałą nr 4561/2014 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 56 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 56 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 56 z 21 stycznia 2014 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 56. (PDF, 118.96 kB)
  19 grudnia 2013 r. Uchwałą nr 4469/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 55 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 55 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 55 z 19 grudnia 2013 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 55. (PDF, 118.96 kB)
  25 listopada 2013 r. Uchwałą nr 4339/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 54 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 54 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 54 z 23 wrzesienia 2013 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 54. (PDF, 118.96 kB)
  23 września 2013 r. Uchwałą nr 4123/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 53 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 53 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 53 z 23 wrzesienia 2013 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 53. (PDF, 118.96 kB)
  29 sierpnia 2013 r. Uchwałą nr 4049/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 52 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 52 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 52 z 29 sierpnia 2013 r. (PDF, 2621 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 52. (PDF, 118.96 kB)
  30 lipca 2013 r. Uchwałą nr 3957/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 51 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 51 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 51 z 30 lipca 2013 r. (PDF, 2540 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 51. (PDF, 130.67 kB)

  18 czerwca 2013 r. Uchwałą nr 3796/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 50 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 50 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 50 z 18 czerwca 2013 r. (PDF, 2540 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 50. (PDF, 130.67 kB)

  27 maja 2013 r. Uchwałą nr 3707/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 49 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 49 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 49 z 27 maja 2013 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 49. (PDF, 71.84 kB)

  23 kwietnia 2013 r. Uchwałą nr 3594/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 48 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 48 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 48 z 23 kwietnia 2013 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 48. (PDF, 71.84 kB)

  25 marca 2013 r. Uchwałą nr 3477/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 47 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 47 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 47 z 25 marcaa 2013 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 47. (PDF, 71.84 kB)

  29 stycznia 2013 r. Uchwałą nr 3246/2013 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 46 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 46 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 46 z 29 stycznia 2013 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 46. (PDF, 71.84 kB)

  26 lispoda 2012 r. Uchwałą nr 3013a/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 45 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 45 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 45 z 26 listopada 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 45. (PDF, 71.84 kB)

  24 września 2012 r. Uchwałą nr 2775/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 44 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 44 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 44 z 24 września 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 44. (PDF, 71.84 kB)

  31 lipca 2012 r. Uchwałą nr 2548/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 43 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 43 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 43 z 31 lipca 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 43. (PDF, 71.84 kB)

  11 lipca 2012 r. Uchwałą nr 2470/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 42 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 42 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 42 z 11 lipca 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 42. (PDF, 71.84 kB)

  19 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 2396/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 41 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 41 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 41 z 19 czerwiec 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 41. (PDF, 71.84 kB)

  13 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 2390/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 40 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 40 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 40 z 13 czerwiec 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 40. (PDF, 71.84 kB)

  28 maja 2012 r. Uchwałą nr 2289/2012 Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 39 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 39 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 39 z 28 maja 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 39. (PDF, 71.84 kB)

  17 maja 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął autokorektę Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 wersja nr 37.

  Autokorekta polega na doprecyzowaniu zapisu w karcie poddziałania 1.3.1 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw, w wierszu 35 Wysokość udziału cross-financingu (%). Zapis „Maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu” zastąpiono zapisem „W ramach kategorii interwencji 02 – maksymalnie 10% kosztów kwalifikowanych projektu. W ramach kategorii interwencji 03 – maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych projektu”, a w konsekwencji zmodyfikowano zapisy Załącznika nr 6 Lista wydatków kwalifikowanych w ramach działań i poddziałań RPO WO 2007-2013 - wytyczne oraz pkt. 2.4 dokumentu pn. Elastyczne finansowanie projektów (cross-financing).

  Poniżej zamieszczamy autokorektę wersji nr 37 Uszczegółowienia.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 37 [Autokorekta]. (PDF, 2429 kB)

  23 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 38.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 38 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 38 z 23 kwietnia 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 38. (PDF, 71.84 kB)

  30 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 2057/2012 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 37.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 37 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 37 z 30 marca 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 37. (PDF, 71.84 kB)

  13 marca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1949/2012 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 36.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 36 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 36 z 13 marca 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 36. (PDF, 71.84 kB)

  27 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1883/2012 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 35.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 35 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 35 z 27 lutego 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 35. (PDF, 71.84 kB)

  17 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1727/2012 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 34.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 34 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 34 z 17 stycznia 2012 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 34. (PDF, 71.84 kB)

  28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1657/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 33.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 34 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 33 z 28 grudnia 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 33. (PDF, 71.84 kB)

  15 listopada 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1444/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 32.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 32 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 32 z 15 listopada 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 32. (PDF, 71.84 kB)

  31 października 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1384/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 31.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 31 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 31 z 31 października 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 31. (PDF, 71.84 kB)

  26 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1243/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 30.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 30 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 30 z 26 września 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 30. (PDF, 71.84 kB)

  29 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 1144/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 29.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 29 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 29 z 29 sierpnia 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 29. (PDF, 71.84 kB)

  26 lipca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 996/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 28.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 28 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 28 z 26 lipca 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 28. (PDF, 71.84 kB)

  26 kwietnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 614/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 27.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 27 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 27 z 26 kwietnia 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 27. (PDF, 71.84 kB)

  28 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 476/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 26.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 26 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 26 z 28 marca 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 26. (PDF, 71.84 kB)

  24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 360/2011 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 25.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 25 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 25 z 24 lutego 2011 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 25. (PDF, 71.84 kB)

  29 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 151/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 24.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 24 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 24 z 29 grudnia 2010 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 24. (PDF, 71.84 kB)

  30 listopada 2010 r Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5900/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 23.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 23 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 23 z 30 listopada 2010 r. (PDF, 2429 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 23. (PDF, 71.84 kB)

  29 października 2010 r Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5763/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 22.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 22 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 22 z 29 października 2010 r. (PDF, 2443.88 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 22. (PDF, 80.3 kB)

  27 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5613/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 21.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 21 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 21 z 27 września 2010 r. (PDF, 2443.88 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 21. (PDF, 80.3 kB)

  21 września 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5603/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 20.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 20 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 20 z 21 września 2010 r. (PDF, 2443.88 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 20. (PDF, 80.3 kB)

  31 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5521/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 19.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 19 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 19 z 31 sierpnia 2010 r. (PDF, 2443.88 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 19. (PDF, 80.3 kB)

  24 sierpnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałą nr 5474/2010 Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 18.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 18 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 18 z 24 sierpnia 2010 r. (PDF, 2443.88 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 18. (PDF, 80.3 kB)

  26 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5370/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 17.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 17 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013, wersja nr 17 z 26 lipca 2010 r. (PDF, 2439.47 kB)
 • Wykaz zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia, wersja nr 17. (PDF, 64.9 kB)

  28 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5201/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 16.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 16 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 28 czerwca 2010 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 28 czerwca 2010 r.)
  7 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4913/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 15.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 15 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 7 maja 2010 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 7 maja 2010 r.)
  1 kwietnia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4777/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 14.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 14 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 1 kwietnia 2010 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 1 kwietnia 2010 r.)
  22 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4717/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 13.
  Poniżej zamieszczamy wersję nr 13 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.
 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 22 marzec 2010 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 22 marca 2010 r.)
  12 styczna 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 4369/2010 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 12.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 12 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 12 stycznia 2010 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 12 stycznia 2010 r.)

 • 9 października 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3961/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 11.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 11 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 9 października 2009 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 9 października 2009 r.)
  31 sierpnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3801/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 10.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 10 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 31 sierpnia 2009 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z31 sierpnia 2009 r.)
  16 lipca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3634/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 9.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 9 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 16 lipca 2009 r.)

  5 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3441/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 8.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 8 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 5 czerwca 2009 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 5 czerwca 2009 r.)
  31 marca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3117/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 7.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 7 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 31 marca 2009 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 31 marca 2009 r.)
  5 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2879/2009 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 6.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 6 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 5 lutego 2009 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 5 lutego 2009 r.)
  9 października 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2438/2008przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 5.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 5 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 9 października 2008 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 9 października 2008 r..)
  15 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2101/2008 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 4.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 4 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 15 lipca 2008 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (wersja z 15 lipca 2008 r.)
  15 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1752/2008 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 3.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 3 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 15 kwietnia 2008 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (15 kwietnia 2008 r.)
  4 lutego 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1419/2008 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie], wersja nr 2.

  Poniżej zamieszczamy wersję nr 2 Uszczegółowienia oraz Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentu.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (wersja z 4 lutego 2008 r.)
 • Zestawienie zmian wprowadzonych do Uszczegółowienia (4 lutego 2008 r.)
  3 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1324/2008 przyjął Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO 2007-2013 [Uszczegółowienie].

  Poniżej zamieszczamy Uszczegółowienie.

 • Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (3 stycznia 2008 r.)

 • Liczba odwiedzin: 6677
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności