Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 6.1
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 6.1 
26 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 1246/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 474/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 dla miasta Opola zmienionej uchwałą nr 873/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr 1187/2011 z dnia 13 września 2011 r.

W związku z przeznaczeniem oszczędności, powstałych w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, na zwiększenie alokacji dla Miasta Opola w ramach II naboru wniosków dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Zakład Komunalny sp. z o .o. Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole – Półwieś – Etap I 2 953 562,51

13 września 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął uchwałę nr 1187/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 474/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 dla miasta Opola zmienionej uchwałą nr 873/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r.

Z uwagi na przesunięcie oszczędności powstałych w ramach działania 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych na działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 - 2013 dokonano wyboru z listy rezerwowej następującego projektu:
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu, jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej 2 956 881,11

Uprzejmie informujemy, iż 28 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 873/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 474/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Opola.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach II naboru do działania 6.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 dla Miasta Opola.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu 1 999 629,36
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej.
Uprzejmie informujemy, iż 28 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 474/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Opola.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu 3 254 172,67
2. Miasto Opole Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu 7 999 999,98
3. Uniwersytet Opolski Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 6 527 631,10
4. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie Remont i adaptacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Hospicjum w Opolu 2 151 660,36
Pozostałe projekty znajdują się na liście rezerwowej
Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 454/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Brzeg.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Miasto Brzeg Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg 6 937 098,04
2. Powiat Brzeski Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne 1 173 430,72

Uprzejmie informujemy, iż 15 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 423/2011 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Głogówek

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Głogówek Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku 1 965 141,20

Uprzejmie informujemy, iż 15 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 422/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Głubczyce.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Głubczyce Rewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce - I etap 1 587 190,26
2. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Remont zespołu klasztornego franciszkanów w Głubczycach 1 590 687,69

Uprzejmie informujemy, iż 4 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 396/2011 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Namysłów

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Namysłów Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum 3 642 132,06

25 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013 dla miasta Opola. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 47 238 325,02 PLN z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 31 956 002,93 PLN.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Miasto Opole Rewitalizacja zabytkowego parku na Wyspie Bolko w Opolu 7 999 999,98
2. Uniwersytet Opolski Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego 6 527 631,10
3. Stowarzyszenie Hospicjum Opolskie Remont i adaptacja zabytkowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Hospicjum w Opolu 2 151 660,36
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa Modernizacja zdegradowanej infrastruktury dróg, chodników i terenów zielonych-ETAP I 992 015,02
5. Zakład Komunalny sp. z o.o. Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś- Etap I 2 953 562,51
6. Rzymskokatolicka Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu Prace restauratorskie i konserwatorskie kościoła pw. Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu 3 254 172,67
7. Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu Przebudowa, remont i adaptacja zabytkowego budynku z przeznaczeniem na cele edukacyjne (szkolnictwo wyższe) przy ul. Sempołowskiej 2 w Opolu 2 273 856,46
8. Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” Przebudowa układu drogowego - remont i przebudowa dróg wewnątrzosiedlowych, parkingów i chodników wraz z infrastrukturą techniczną przy Placu Teatralnym w Opolu 2 846 223,72
9. Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Rewitalizacja budynku PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej 2 956 881,11
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
Uprzejmie informujemy, iż 24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 363/2011 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Paczków.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Paczków Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie 1 931 696,98

Uprzejmie informujemy, iż 24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 366/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Kluczbork.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Kluczbork Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych 4 784 606,89
2. Wspólnota mieszkaniowa ul.Zamkowa 4 Rewitalizacja Miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową 292 416,21

Uprzejmie informujemy, iż 24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 365/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Lewin Brzeski.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Parafia Rzymsko- Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim Rewitalizacja budynku Kościoła Parafialnego w Lewinie Brzeskim wraz z budynkiem Domu Parafialnego i zagospodarowaniem terenu 500 076,27
2. Gmina Lewin Brzeski Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – Przedszkoli Publicznych i zabytkowego Ratusza 1 138 425,59

Uprzejmie informujemy, iż 24 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 364/2011 w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Kędzierzyn-Koźle.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie - Koźlu 1 137 043,25
2. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta i Jadwigi Śl. w Kędzierzynie - Koźlu Remont Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz przebudowa zaplecza dla potrzeb kulturalno – oświatowych integracji młodzieży w Kędzierzynie – Koźlu 2 277 168,19
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie – Koźlu. Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu 769 665,25
4. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu Remont i modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu 461 992,37
5. Gmina Kędzierzyn-Koźle Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I: monitoring Starego Miasta, uzupełnienie i modernizacja oświetlenia wraz z przebudową ulic w rejonie Starego Miasta 4 142 483,65

23 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach II naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013 dla miasta Opola. Spośród 9 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 47 238 325,02 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 32 357 271,72 PLN.
Uprzejmie informujemy, iż 18 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 338/2011 w sprawie wyboru projektu do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 dla miasta Głuchołazy.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Głuchołazy Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy 3 432 453,67

Uprzejmie informuję, iż IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 11 lutego 2011 r. podjęła decyzję o przedłużeniu oceny merytorycznej I stopnia wniosków złożonych w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do dnia 28 lutego 2011 r.
11 lutego 2011 r. zakończona została z wynikiem pozytywnym powtórna ocena formalna wniosku o dofinansowanie, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach II naboru do poddziałania 5.2.2 Ambulatoryjna opieka medyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Wartość całkowita projektu wynosi 176 700, 00 PLN natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 150 195,00 PLN.
8 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Brzeg. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 18 185 746,83 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 8 560 232,48 PLN.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Powiat Brzeski Rewitalizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu na funkcje turystyczne 1 623 134,44
2 Gmina Miasto Brzeg Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Brzeg 6 937 098,04
Powyższa lista nie jest listą rankingową
8 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Kluczbork. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 8 213 620,55 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 5 077 023,1 PLN.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Kluczbork Rewitalizacja miasta Kluczborka obejmująca remont Ratusza, dróg i kanalizacji deszczowej wokół Rynku, remont Parku Miejskiego oraz remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych 4 784 606,89
2 Wspólnota mieszkaniowa ul.Zamkowa 4 Rewitalizacja Miasta Kluczborka - budynki mieszkaniowe z częścią usługową 292 416,21
Powyższa lista nie jest listą rankingową
7 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosku o dofinansowanie złożonego do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Namysłów. Łączna wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi 4 789 845,39 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3 642 132,06 PLN.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Namysłów Wzmocnienie atrakcyjności Namysłowa poprzez rewitalizację obiektów i ulic w historycznym centrum 3 642 132,06
Powyższa lista nie jest listą rankingową
7 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosku o dofinansowanie złożonego do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Głogówek. Łączna wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi 3 261 103,89 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1 961 880,10 PLN.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Głogówek Rewitalizacja ulic Zamkowej oraz Mickiewicza w Głogówku 1 961 880,10
Powyższa lista nie jest listą rankingową
7 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Głubczyce. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 5 932 069,36 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 3 177 877,95 PLN.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Remont zespołu klasztornego franciszkanów w Głubczycach 1 590 687,69
2. Gmina Głubczyce RemoRewitalizacja zabytkowego śródmieścia miasta Głubczyce - I etap 1 587 190,26
Powyższa lista nie jest listą rankingową
3 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Kędzierzyn Koźle. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 13 457574,49 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 8 788 352,71 PLN.

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Odrestaurowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu 1 137 043,25
2. Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Zygmunta i Jadwigi Śl. w Kędzierzynie - Koźlu Remont Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP oraz przebudowa zaplecza dla potrzeb kulturalno – oświatowych integracji młodzieży w Kędzierzynie – Koźlu 2 277 168,19
3. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia nr 2 im. Marii Szymanowskiej w Kędzierzynie – Koźlu Wymiana pokrycia dachowego i zagospodarowanie strychu na cele dydaktyczne w PSM nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu 769 665,25
4. Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu Remont i modernizacja budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Portowej 70 w Kędzierzynie-Koźlu 461 992,37
5. Gmina Kędzierzyn-Koźle Rewitalizacja Starego Miasta w Kędzierzynie-Koźlu - Etap I: monitoring Starego Miasta, uzupełnienie i modernizacja oświetlenia wraz z przebudową ulic w rejonie Starego Miasta 4 142 483,65
Powyższa lista nie jest listą ranikingową.
2 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Lewin Brzeski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 3 283 743,83 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 581 017,06 PLN

Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Wspólnota Mieszkaniowa w Lewinie Brzeskim, Rynek 3-8 Polepszenie stanu technicznego i estetycznego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Rynek 3-8 Lewin Brzeski 504 133,89
2 Wspólnota Mieszkaniowa Lewin Brzeski, Kościuszki 55 Rewitalizacja budynku mieszkalnego przy ulicy Kościuszki 55 w Lewinie Brzeskim 438 381,31
3 Parafia Rzymsko- Katolicka Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lewinie Brzeskim Rewitalizacja budynku Kościoła Parafialnego w Lewinie Brzeskim wraz z budynkiem Domu Parafialnego i zagospodarowaniem terenu 500 076,27
4 Gmina Lewin Brzeski Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej w Lewinie Brzeskim – Przedszkoli Publicznych i zabytkowego Ratusza 1 138 425,59
Powyższa lista nie jest listą rankingową.
2 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Lewin Brzeski. Spośród 4 wniosków wszystkie oceniono pozytywnie i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 3 283 743,83 PLN, z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 2 581 017,06 PLN.
2 lutego 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia wniosku o dofinansowanie złożonego do dofinansowania w ramach naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013 dla miasta Paczków.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Paczków „Rewitalizacja murów obronnych wraz z wieżami bramnymi i basztami oraz terenem plantów miejskich w Paczkowie” 1 931 696,98 zł

24 stycznia 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu złożonego do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (II nabór) do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007 -2013. Łączna wartość pozytywnie ocenionego wniosku wynosi 6 031 204,77 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 5 067 012,20 PLN.
Lp.
Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu
Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Głuchołazy Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum miasta Głuchołazy 5 067 012,20

14 stycznia 2011 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 29 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 28 wniosków (jeden wniosek został wycofany przez beneficjenta). Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 112 673 818,83 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 73 616 065,66 PLN, w tym z EFRR 73 086 515,75 PLN i z Budżetu Państwa 529 549,91 PLN.

Miasto Ilość
złożonych
wniosków
Łączna wartość
przyjętych
wniosków (PLN)
Łączna kwota
dofinansowania (PLN)
Alokacja (EURO) Alokacja (PLN*)
Brzeg 2 18 185 746,83 8 560 232,48 2 327 750,75 9 229 531,72
Głogówek 1 3 261 103,89 1 961 880,10 563 950,44 2 236 063,49
Głubczyce 2 5 932 069,36 3 177 877,95 914 685,25 3 626 727,02
Głuchołazy 1 6 031 204,77 5 067 012,20 999 006,63 3 961 061,29
Kędzierzyn Koźle 5 13 457 574,50 8 808 747,96 3 167 090,12 12 557 512,33
Kluczbork 2 8 213 620,55 5 077 023,10 1 637 574,82 6 492 984,16
Lewin Brzeski 4 3 291 743,83 2 587 817,06 506 864,97 2 009 719,61
Namysłów 1 4 789 845,39 3 642 132,06 1 142 399,23 4 529 612,95
Opole 9 47 238 325,02 32 801 645,77 5 763 175,23 22 850 989,79
Paczków 1 2 272 584,69 1 931 696,98 693 926,00 2 751 416,59
* według kursu 3,9650 z dnia 30 grudnia 2010r.
Uprzejmie informuję, iż IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 4 stycznia 2011 r. podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do dnia 14 stycznia 2011 r.
Uprzejmie informuję, iż IZ RPO WO 2007-2013 14 grudnia 2010 r. podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do dnia 10 stycznia 2011 r.
Uprzejmie informuję, iż IZ RPO WO 2007-2013 w dniu 8 listopada 2010 r. podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 do dnia 15 grudnia 2010 r.
30 września 2010 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich RPO WO 2007-2013.
W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 września 2010 r., w ramach działania 6.1 Rewitalizacja Obszarów Miejskich RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 29 wniosków, których łączna wartość wynosi 128 376 842,77 (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 83 786 303,23 PLN).
Lista poszczególnych miast łączną wartością przyjętych wniosków
Uprzejmie informujemy, iż 20 lipca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5320/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach I naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie 350 393,96

Uprzejmie informujemy, iż 12 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4545/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach I naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Grodków Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie 3 543 921,33

Uprzejmie informujemy, iż 12 lutego 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4548/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach I naboru do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1. Gmina Gogolin Rewitalizacja centrum Miasta Gogolina 1 458 474,55

25 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4458/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego do dofinansowania w ramach I naboru projektów nie objętych pomocą publiczną dla miasta Otmuchów do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego „Solarium” wraz monitoringiem i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie Gmina Otmuchów 1 709 248,9325 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4455/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu złożonego do dofinansowania w ramach I naboru projektów nie objętych pomocą publiczną dla miasta Prudnik do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp. Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 III etap rewitalizacji śródmieścia Prudnika Gmina Prudnik 5 202 144,11


18 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4290/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru projektów nie objętych pomocą publiczną dla miasta Nysa do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Rewitalizacja obiektów i terenu szpitala
w Nysie (Rozbudowa zespołu szpitala
miejskiego w Nysie – budowa budynku szpitalnego – blok łóżkowy)
5 999 378,11
2 Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2
w Nysie na potrzeby Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych
3 299 617,93

Poniższy projekt znajduje się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4290/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r.

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 Dom Pomocy Społecznej
dla Dorosłych prowadzony
przez Kongregację Sióstr Boromeuszek
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie 3 305 847,53

9 grudnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektów złożonych przez beneficjentów: Gminę Gogolin i Gminę Nysa w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną dla miast: Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Nysa, Otmuchów, Prudnik do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
ze środków EFRR (PLN)
1 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych prowadzony przez Kongregację Sióstr Boromeuszek Modernizacja Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Nysie 3 305 847,53
2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie REWITALIZACJA OBIEKTÓW I TERENU SZPITALA W NYSIE (ROZBUDOWA ZESPOŁU SZPITALA MIEJSKIEGO W NYSIE – BUDOWA BUDYNKU SZPITALNEGO – BLOK ŁÓŻKOWY) 7 999 631,91
3 Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie Adaptacja budynku przy Gimnazjum nr 2 w Nysie na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej oraz inkubatora organizacji społecznych 3 419 501,63
4 Gmina Gogolin Rewitalizacja centrum miasta Gogolina 1 458 474,55

Wskazane projekty przeszły pozytywnie wyżej wymieniony etap oceny.

Powyższa lista nie stanowi listy rankingowej
2 grudnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektów złożonych przez beneficjentów: Gminę Głuchołazy, Gminę Grodków, Gminę Otmuchów w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną dla miast: Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Nysa, Otmuchów, Prudnik do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1 Gmina Głuchołazy
„Rewitalizacja przestrzeni miejskiej centrum Miasta Głuchołazy”
3 693 147,00
2 Gmina Grodków
„Rewitalizacja otoczenia ratusza w Grodkowie”
3 543 921,33
3 Gmina Otmuchów
„Rewitalizacja terenu rekreacyjno – wypoczynkowego „Solarium” wraz z monitoringiem
i remontem kina „Podzamcze” w Otmuchowie”
1 746 017,51

Wskazane projekty przeszły pozytywnie wyżej wymieniony etap oceny.

1 grudnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I i II stopnia projektu złożonego przez beneficjenta Gminę Prudnik w ramach I naboru wniosków o dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną dla miast: Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Nysa, Otmuchów, Prudnik do działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp. Nazwa beneficjenta
Tytuł projektu Wartość dofinansowania ze środków EFRR (PLN)
1 Gmina Prudnik
„III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika”
5 313 441,96

Wskazany projekt przeszedł pozytywnie wyżej wymieniony etap oceny.

30 listopada 2009 r. zakończyła się ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną dla miast: Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Nysa, Otmuchów, Prudnik w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013.

Spośród złożonych wniosków pozytywnie oceniono 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 53 337 201,22 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 30 479 983,42 PLN.

Dla poszczególnych miast łączna wartość przyjętych wniosków wynosi:

Miasto
Ilość
złożonych
wniosków
Łączna
wartość przyjętych
wniosków (PLN)
Łączna kwota
dofinansowania
z EFRR (PLN)
Alokacja (EUR)
Alokacja (PLN*)
Głuchołazy
1
4 759 935,66
3 693 147,00
876 567,83
3 731 110,97
Gogolin
1
2 273 183,53
1 458 474,55
346 173,06
1 473 485,63
Grodków
1
4 468 203,09
3 543 921,33
581 632,80
2 475 720,01
Nysa
3
25 634 029,97
14 724 981,07
2 353 925,14
10 019 482,36
Otmuchów
1
2 451 848,97
1 746 017,51
414 423,27
1 763 992,65
Prudnik
1
13 750 000,00
5 313 441,96
1 261 274,01
5 368 612,82
SUMA
8
53 337 201,22
30 479 983,42
5 833 996,11
24 832 404,44
* według kursu 4,2565 z dnia 29 października 2009 r.

12 listopada 2009 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie projektów nie objętych pomocą publiczną dla miast: Głuchołazy, Gogolin, Grodków, Nysa, Otmuchów, Prudnik w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 29 października do 12 listopada 2009 r., w ramach działania 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 8 wniosków, których łączna wartość wynosi 53 352 894,32 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 30 589 196,73 PLN).


Dla poszczególnych miast łączna wartość przyjętych wniosków wynosi:

Miasto
Ilość
złożonych
wniosków
Łączna
wartość przyjętych
wniosków (PLN)
Łączna kwota
dofinansowania
z EFRR (PLN)
Alokacja (EUR)
Alokacja (PLN*)
Głuchołazy
1
4 759 935,66
3 693 234,07
876 567,83
3 731 110,97
Gogolin
1
2 273 183,53
1 458 474,55
346 173,06
1 473 485,63
Grodków
1
4 468 203,08
3 641 712,27
581 632,80
2 475 720,01
Nysa
3
25 645 992,33
14 735 238,11
2 353 925,14
10 019 482,36
Otmuchów
1
2 455 579,72
1 746 162,73
414 423,27
1 763 992,65
Prudnik
1
13 750 000,00
5 314 375,00
1 261 274,01
5 368 612,82
SUMA
8
53 352 894,32
30 589 196,73
5 833 996,11
24 832 404,44
* według kursu 4,2565 z dnia 29 października 2009 r.

Informujemy, iż 23 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 3492/2009 w sprawie wyboru Lokalnych Programów Rewitalizacji złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Ze względu na obowiązujące zapisy zawarte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 oraz w Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich", pkt. 5.2., aby zapewnić maksymalną efektywność działań rewitalizacyjnych do objęcia wsparciem Instytucja Zarządzająca wytypowała pięć następujących miast: Opole - jako ośrodek wojewódzki, główne centrum obsługi regionu z siedzibami instytucji ogólno - i ponadregionalnych oraz trzy ośrodki ujęte w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju i określone jako regionalne ośrodki równoważenia rozwoju: Nysa, Brzeg, Kędzierzyn-Koźle, a także Kluczbork - jako dodatkowy, czwarty ośrodek wyznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego województwa do pełnienia funkcji regionalnego ośrodka równoważenia rozwoju.

Lokalne Programy Rewitalizacji w/w miast w związku z pozytywnie zakończoną oceną techniczną, nie były poddane ocenie merytorycznej i automatycznie zostały wytypowane do objęcia wsparciem w ramach działania 6.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród pozostałych 16 Lokalnych Programów Rewitalizacji Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3492/2009 z 23 czerwca 2009 r. dokonał wyboru 10 najlepiej ocenionych przez ekspertów podczas oceny merytorycznej:

Lp.
Tytuł Lokalnego Programu Rewitalizacji
1.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
2.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski na lata 2007-2013
3.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głubczyce na lata 2009-2015
4.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009-2013
5.
Lokalny Program Rewitalizacji Namysłowa na lata 2008-2013
6.
Lokalny Program Rewitalizacji Głogówka na lata 2007-2013
7.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków na lata 2007-2013
8.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Otmuchów na lata 2007-2013
9.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Głuchołazy na lata 2009-2015
10.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodków na lata 2007-2013

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich" o wsparcie w ramach działania 6.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 będą mogli ubiegać się wyłącznie beneficjenci z obszarów objętych wybranymi Lokalnymi Programami Rewitalizacji.


Zarząd Województwa Opolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) informuje, iż 29 maja 2009 r. zakończono ocenę merytoryczną Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach RPO WO 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.
Podczas przedmiotowej oceny przeprowadzonej przez Członków Komisji Oceny wszystkie Lokalne Programy Rewitalizacji zostały ocenione pozytywnie tzn., uzyskały co najmniej 50 % punktów.

Pobierz:
LPR-wyniki oceny merytorycznej

18 maja 2009 r. została zakończona ocena techniczna Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

Z 21 złożonych Lokalnych Programów Rewitalizacji Komisja Oceny pozytywnie oceniła wszystkie Programy.

13 marca 2009 r. został zakończony nabór Lokalnych Programów Rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013, działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Lokalnych Programów Rewitalizacji do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 z 25 miast, mogących wnioskować o wsparcie w ramach działania 6.1, na ogłoszenie o naborze odpowiedziało 21 miast.

Liczba odwiedzin: 4123
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności