Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Aktualności RPO - Nabory wniosków
Aktualności RPO - Nabory wniosków 
Zakończenie I etapu konkursu dotyczącego działania 5.1 RPO WO 2014-2020
2 lipca 2015
24 marca 2016
1 lutego 2016
30 grudnia 2015
29 grudnia 2015
22 lipca 2015
16 lipca 2015
19 marca 2015
5 lutego 2015
7 stycznia 2015
12 grudnia 2014
11 maja 2015 r. do IZ RPO WO 2014-2020 w trybie konkursowym wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
Informujemy, iż 30 czerwca 2015 r. zakończono weryfikację wymogów formalnych złożonych wniosków o dofinansowanie projektów. 12 wniosków przeszło pozytywną weryfikację wymogów formalnych i zostały zakwalifikowane do oceny formalnej, z kolei 2 wnioski z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych pozostały bez rozpatrzenia.
Poniżej prezentujemy listę projektów zakwalifikowanych do następnego etapu konkursu tj. oceny formalnej w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.


Lp. Nr wniosku Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy
1 RPOP.05.01.00-16-001/15 Bioróżnorodność Opolszczyzny-skarbem dziedzictwa przyrodniczego. Województwo Opolskie
2 RPOP.05.01.00-16-002/15 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Natura 2000 części Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” położonego przy dawnym pensjonacie Waldesruh i Waldschule w granicach Parku Zdrojowego w Głuchołazach, z uwzględnieniem walorów historycznych i architektonicznych miejsca. Fundacja Benevolens
3 RPOP.05.01.00-16-003/15 „Zielona przystań”–Utworzenie centrum bioróżnorodności wraz ze ścieżką przyrodniczo-edukacyjną oraz modernizacją obiektu towarzyszącego do celów edukacyjnych przy ul. Krapkowickiej w Opolu. Fundacja h2O
4 RPOP.05.01.00-16-004/15 Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” oraz budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej. Gmina Lewin Brzeski
5 RPOP.05.01.00-16-005/15 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Zawadzkie. Gmina Zawadzkie
6 RPOP.05.01.00-16-006/15 Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych położonych na obszarze województwa opolskiego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
7 RPOP.05.01.00-16-008/15 Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim. Województwo Opolskie- Wojewódzki Urząd Pracy
8 RPOP.05.01.00-16-009/15 Wzrost wartości przyrodniczej Parku w Dąbrowie Niemodlińskiej – godnego ochrony, lokalnego hotspotu bioróżnorodności. Uniwersytet Opolski
9 RPOP.05.01.00-16-011/15 Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul. Piastowskiej w Brzegu. Gmina Brzeg
10 RPOP.05.01.00-16-012/15 Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu Etap I - zabytkowy park w Sławięcicach Gmina Kędzierzyn-Koźle
11 RPOP.05.01.00-16-013/15 Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu. Miasto Opole
12 RPOP.05.01.00-16-014/15 Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu
Źródło: opracowanie własne
Archiwum
‹‹‹

Liczba odwiedzin: 67173
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności