Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
RPO WO 2007-2013
RPO ›› Dokumenty programowe ›› RPO WO 2007-2013 
Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zgodnie z Decyzją Komisji z dnia 19 kwietnia 2016 r. zmieniającą decyzję K(2007) 4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskiego w Polsce. CCI 2007PL161PO012. Dokument uprzednio został zaakceptowany Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1570/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plik do pobrania:
Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja 2016
16 grudnia 2011 r. Uchwałą nr 1624/2011 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, zatwierdzony przez Komisję Europejską 13 grudnia 2011 r. Decyzją K(2011) 9364 z 13 grudnia 2011 r. zmieniającą decyzję K(2007)4558 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Opolskie w Polsce CCI 2007PL161PO012.

Plik do pobrania: RPO WO 2007-2013 – tekst jednolity
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informuje, iż Uchwałą nr 4198/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 [RPO WO 2007-2013], w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240).

Zmiany RPO WO 2007-2013 zostały zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2007-2013 Uchwałą nr 16/2009 z 30 listopada 2009 r., a także przez Komitet Koordynujący Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 na posiedzeniu 7 grudnia 2009 r.

RPO WO 2007-2013 przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 r.

Plik do pobrania:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja polska - grudzień 2009 r. (PDF, 8261,63 kB) • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013) został przyjęty przez Komisję Europejską Decyzją nr CC 2007 PL 161 PO 012 z dnia 1 października 2007 r. oraz Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 1070/2007 z dnia 29 października 2007 r.

  Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społeczno - gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

  Program skierowany jest m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i fundacji.

  W ramach RPO WO 2007-2013 wspierane będą działania z zakresu m.in. innowacyjności, rozwoju i zwiększania konkurencyjności przedsiębiorstw, budowy społeczeństwa informacyjnego, infrastruktury edukacyjnej, komunikacyjnej, ochrony środowiska i ochrony zdrowia, rewitalizacji, turystyki i kultury.

  Na realizację całego RPO WO 207-2013 przewidziano 427,1 mln Euro, pochodzących z funduszy strukturalnych, co stanowi 407,8 Euro na mieszkańca.


  Konsultacje społeczne RPO WO 2007-2013  Pilki do pobrania:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja angielska (PDF, 5115.24 kB)
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja polska (PDF, 8206.01 kB)
 • Liczba odwiedzin: 27188
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności