Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 4.4
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 4.4 
Uprzejmie informujemy, iż 24 sierpnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 1116/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 812/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach II naboru projektów do działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny RPO WO 2007 – 2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Miasto Brzeg Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap I 217 787,22

Uprzejmie informujemy, iż 14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 812/2011 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru projektów do działania 4.4 – Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Klub Przyrodników Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie 277 950,00
2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Odbudowa zdegradowanych siedlisk muraw w rezerwacie przyrody Ligota Dolna i na działce ewid. nr 121/4, obręb Ligota Dolna, gm. Strzelce Opolskie 115 894,95

7 czerwca 2011 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 3 wniosków o dofinansowanie wszystkie zostały pozytywnie ocenione i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 960 533,14 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 611 632,17 PLN, co stanowi 153,87 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9750 z dnia 30 maja 2011 r.).

Równocześnie w tym samym dniu zakończono ocenę merytoryczną II stopnia wniosków złożonych do dofinansowania w ramach ww. procedury konkursowej. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły drugi etap oceny:
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu Odbudowa zdegradowanych siedlisk muraw w rezerwacie przyrody Ligota Dolna i na działce ewid. nr 121/4, obręb Ligota Dolna, gm. Strzelce Opolskie 115 894,95
2 Gmina Miasto Brzeg Odbudowa stawu rekreacyjnego w Parku Wolności w Brzegu - etap I 217 787,22
3 Klub Przyrodników Ochrona zagrożonych gatunków chwastów segetalnych na Opolszczyźnie 277 950,00

Powyższa lista nie jest listą rankingową


15 maja 2011 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono wszystkie wnioski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 960 533,14 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 678 104,31 PLN, co stanowi 172,14 % pochodzącej z EFRR planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 3,9393 z dnia 28 kwietnia 2011 r.).
31 marca 2011 r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 17 marca do 31 marca 2011 r., w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 3 wnioski, których łączna wartość wynosi 1 005 283,14 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 778 006,96 PLN).
24 listopada 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4149/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Rezerwacie Góra Gipsowa 157 138,71
2 Województwo Opolskie Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego 'Góra Św. Anny 397 681,11
3 Gmina Byczyna 'Drapieżna Byczyna' - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna 297 500,00
4 Gmina Leśnica Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny 'Drapieżna 399 985,83

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w dniu 17 listopada 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny (I nabór) RPO WO 2007 -2013.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Województwo Opolskie Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego 'Góra Św. Anny 397 681,11
2 Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody Czynna ochrona muraw kserotermicznych w Rezerwacie Góra Gipsowa 157 138,71
3 Gmina Leśnica Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk roślinności naskalnej na działce 201/17 w obrębie Góra Św. Anny 399 985,83
4 Gmina Byczyna 'Drapieżna Byczyna' - ochrona in situ ptaków drapieżnych na terenie Gminy Byczyna 297 500,00
POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ

17 listopada 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 4 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 1 498 436,04 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 252 305,65 PLN.

29 października 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Spośród 5 złożonych wniosków pozytywnie oceniono 4 wnioski, których łączna wartość wynosi 1 498 436,04 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 1 252 305,65 PLN, co stanowi 27,83 % planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Jeden z wniosków został odrzucony, z powodu nie spełniania wymogów formalnych.
15 września 2009 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny RPO WO 2007-2013
W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, prowadzonym w dniach od 1 września 2009 r. do dnia 15 września 2009 r., w ramach działania 4.4 Ochrona bioróżnorodności Opolszczyzny RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013:

Wpłynęło 5 wniosków, których wartość wynosi 1.849.436,04 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 1.550.655,65 PLN).

Liczba odwiedzin: 2402
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności