Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Poddziałanie 5.1.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Poddziałanie 5.1.2 
Uprzejmie informujemy, iż 29 września 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5542/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010r., Uchwałą nr 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą nr 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Uchwałą nr 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Uchwałą nr 2475/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Uchwałą nr 2555/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., Uchwałą nr 4421/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r., Uchwałą nr 4919/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. oraz Uchwałą nr 5312/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Całkowita wartość (PLN) Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Powiat Namysłowski Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim 987 240,26 283 059,70
Źródło: Uchwała ZWO nr 5542/2014 z dnia 29 września 2014r.


Uprzejmie informujemy, iż 21 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 5312/2014 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Dodatkowo wybrane projekty prezentuje poniższa tabela.

Tabela nr 1 – Projekty dodatkowo wybrane do dofinansowania w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego Rozbudowa budynku usługowego (o charakterze oświatowym) na potrzeby Gimnazjum Językowego w Opolu 781 170,30
Źródło : Uchwała ZWO nr 5312/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 5312/2014 z dnia 21 lipca 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż 15 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4919/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., Uchwałą 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Uchwałą 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Uchwałą 2475/2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Uchwałą 2555/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą nr 4421/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektów, które zostały wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Gmina Pawłowiczki Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie Gminy Pawłowiczki 757 618,85
2 Powiat Prudnicki Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku 649 239,61
Źródło: Uchwała ZWO nr 4919/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż 10 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4421/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., Uchwałą 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Uchwałą 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r., Uchwałą 2475/2012 z dnia 11 lipca 2012 r. oraz Uchwałą 2555/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach I naboru wniosków do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Stowarzyszenie Rodziców "Przyjazna Szkoła" Przebudowa szkoły podstawowej w Węgrach szansą na wyrównanie możliwości edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich 308 547,69
Źródło: Uchwała ZWO nr 4421/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r.
Uprzejmie informujemy, iż 1 sierpnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2555/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., Uchwałą 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r., Uchwałą 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. oraz Uchwałą 2475/2012 z dnia 11 lipca 2012 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektu, który został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Gmina Świerczów Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie. Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. 757 618,85

Uprzejmie informujemy, iż 11 lipca 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 2475/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., Uchwałą 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r., Uchwałą 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r.

Poniższa tabela przedstawia dane projektów, które zostały wybrane do dofinansowania z listy rezerwowej, utworzonej w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektu ze środków
EFRR (PLN) BP (PLN)
1 Gmina Grodków Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie 799 974,52 0,00
2 Gmina Rudniki Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie 593 233,53 0,00


Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 997/2011 z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r., Uchwałą nr 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą nr 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Gmina Zawadzkie Utworzenie Zespołu Edukacyjno- Sportowego w Zawadzkiem- rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I- Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia 337 983,78

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 613/2011 z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r., Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. oraz Uchwałą nr 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość
dofinansowania
projektu ze
środków EFRR
(PLN)
1 Gmina Krapkowice Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice 227 489,75
2 Gmina Zawadzkie Utworzenie Zespołu Edukacyjno- Sportowego w Zawadzkiem- rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I- Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia 209 783,04

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Murów Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu 357 207,32

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku pojawienia się oszczędności poprzetargowych w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Paczków Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków 446 511,00

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przesunięcia środków z poddziałania 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej na poddziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Gorzów Śląski Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach Gminy Gorzów Śląski. 681 155,05
2 Gmina Głubczyce Multimedialne pracownie językowe w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Głubczyce” 400 901,69


Uprzejmie informujemy, iż w wyniku oszczędności poprzetargowych w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Tarnów Opolski Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien 499 692,38
2 Gmina Prudnik Wdrożenie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesy dydaktyczne placówek edukacyjnych Gminy Prudnik 473 280,00

Uprzejmie informujemy, iż 22 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4720/2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Korfantów Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. 799 916,62
2 Gmina Kluczbork Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy. 572 191,14
3 Gmina Branice Zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej w Gminie Branice poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia dla trzech szkół podstawowych i gimnazjum 240 295,00
4 Gmina Olesno Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie kształcenia nauk matematyczno - przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 380 467,14
5 Gmina Baborów Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie 601 278,71
6 Gmina Praszka NOWOCZESNA SZKOŁA – poprawa jakości bazy dydaktycznej Publicznego Gimnazjum w Praszce 237 581,80
7 Miasto Opole Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu 796 383,49
8 Gmina Kietrz Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kietrz poprzez zakup wyposażenia do szkół 506 469,99
9 Gmina Dobrzeń Wielki Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup, w Gminie Dobrzeń Wielki 799 880,52
10 Gmina Leśnica Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem 309 193,45
11 Gmina Bierawa Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa 370 853,53
12 Gmina Łubniany Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 374 663,84
13 Gmina Strzelce Opolskie Remont obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie 625 036,79
14 Gmina Miasto Brzeg Multieksploratorium – utworzenie nowoczesnych stanowisk eksperymentalnych w zakresie fizyki, chemii, biologii i techniki w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu 463 307,59
15 Gmina Kędzierzyn-Koźle Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu 768 069,35

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4720/2010.
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informuje, iż w dniu 15 marca 2010 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej do I naboru w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalne infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Tarnów Opolski Poprawa jakości edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy Tarnów Opolski poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz wymianę okien 499 692,38
2 Gmina Bierawa Modernizacja lokalnej bazy edukacyjnej w Gminie Bierawa 370 853,53
3 Gmina Łubniany Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej 374 663,84
4 Gmina Prudnik Wdrożenie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesy dydaktyczne placówek edukacyjnych Gminy Prudnik 473 280,00
5 Gmina Popielów Racjonalizacja bazy edukacyjnej w Gminie Popielów poprzez modernizację budynku gimnazjum w Starych Siołkowicach 799 956,23
6 Gmina Zawadzkie Utworzenie Zespołu Edukacyjno- Sportowego w Zawadzkiem- rozbudowa zespołu istniejących obiektów szkoły podstawowej. Remont i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej, budowa budynku gimnazjum oraz sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap I- Rozbudowa szkoły podstawowej o część gimnazjalną wraz z zakupem wyposażenia 799 874,51
7 Gmina Korfantów Podniesienie standardu Zespołu Szkół w Korfantowie poprzez wykonanie modernizacji tej placówki oraz wyposażenie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. 799 916,62
8 Gmina Dobrzeń Wielki Przebudowa budynku i wyposażenie sal Zespołu Szkół w miejscowości Kup, w Gminie Dobrzeń Wielki 799 880,52
9 Gmina Świerczów Remont i termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Świerczowie. Remont i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Bąkowicach 799 985,69
10 Gmina Murów Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu 387 921,58
11 Gmina Kluczbork Przyrodnicze Centrum Doświadczania i Prezentacji Świata przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Bogacicy. 572 191,14
12 Wolne Stowarzyszenie Edukacyjne Regionu Opolskiego Rozbudowa budynku usługowego (o charakterze oświatowym) na potrzeby Gimnazjum Językowego w Opolu 799 814,35
13 Gmina Baborów Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie 601 278,71
14 Stowarzyszenie Rodziców "Przyjazna Szkoła" Przebudowa szkoły podstawowej w Węgrach szansą na wyrównanie możliwości edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich 582 868,72
15 Gmina Praszka NOWOCZESNA SZKOŁA – poprawa jakości bazy dydaktycznej Publicznego Gimnazjum w Praszce 237 581,80
16 Miasto Opole Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Opolu 796 383,49
17 Gmina Leśnica Remont budynku Szkoły Podstawowej w Zalesiu Śląskim wraz z wyposażeniem 309 193,45
18 Gmina Pakosławice Wyrównanie szans edukacyjnych w gminie Pakosławice poprzez doposażenie obiektów oświatowych 400 010,00
19 Gmina Grodków Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie 799 974,52
20 Gmina Olesno Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie kształcenia nauk matematyczno - przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie. 380 467,14
21 Gmina Miasto Brzeg Multieksploratorium – utworzenie nowoczesnych stanowisk eksperymentalnych w zakresie fizyki, chemii, biologii i techniki w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu 463 307,59
22 Gmina Kędzierzyn-Koźle Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu 768 069,35
23 Gmina Gorzów Śląski Poprawa warunków edukacyjnych w szkołach Gminy Gorzów Ślaski. 681 155,05
24 Gmina Paczków Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków 512 884,26
25 Gmina Strzelce Opolskie Remont obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie 625 036,79
26 Gmina Rudniki Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Rudniki poprzez przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytniowie 593 233,53
27 Gmina Branice Zwiększenie dostępności oraz atrakcyjności oferty edukacyjnej w Gminie Branice poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia dla trzech szkół podstawowych i gimnazjum 240 295,00
28 Gmina Kietrz Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Kietrz poprzez zakup wyposażenia do szkół 506 469,99
29 Powiat Namysłowski Modernizacja bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Specjalnych w Powiecie Namysłowskim 283 059,70
30 Gmina Pawłowiczki Unowocześnienie bazy edukacyjnej na terenie Gminy Pawłowiczki 562 450,52
31 Powiat Kluczborski Modernizacja bazy kształcenia specjalnego w powiecie kluczborskim 785 996,3
32 Powiat Prudnicki Modernizacja bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogówku 757 788,61
33 Gmina Krapkowice Zakup nowoczesnego sprzętu dla szkół w celu poprawy lokalnej infrastruktury edukacyjnej Gminy Krapkowice 227 489,75
34 Gmina Głubczyce „Multimedialne pracownie językowe w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach na terenie Gminy Głubczyce” 405 433,00
35 Powiat Strzelecki Przebudowa i wyposażenie Zespołu Szkół Specjalnych w Strzelcach Opolskich 799 971,80

POWYŻSZA LISTA NIE JEST LISTĄ RANKINGOWĄ
15 marca 2010 r. zakończona została powtórna ocena formalna wniosku o dofinansowanie z wynikiem pozytywnym, który został włączony do dalszej procedury oceny na skutek pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Następnie wniosek został skierowany do oceny merytorycznej I stopnia, która zakończyła się wynikiem pozytywnym w dniu 15 marca 2010 r. W związku z powyższym, przedmiotowy wniosek został skierowany do oceny merytorycznej II stopnia.
8 marca 2010 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 34 wniosków wszystkie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 195 140,13 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR stanowi 19 205 195,96 PLN
Ze względu na przeprowadzenie uzupełniającego naboru na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 w terminie 14-22 styczenia 2010 r., w celu zapewnienia rzetelnej i bezstronnej oceny 34 projektów aplikujących o dofinansowanie, ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach przedmiotowego podziałania zostaje przedłużona do dnia 12.03.2010 r.


18 stycznia 2010 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 38 złożonych wniosków o dofinansowanie pozytywnie oceniono 34 wnioski. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 35 204 193,64 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 19 284 786,86 PLN, co stanowi 182,42% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru (według kursu 4,1249 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Cztery wnioski zostały odrzucone z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
Ze względu na specyfikę oraz na liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie do procedury konkursowej w ramach podziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ocena formalna w ramach przedmiotowego poddziałania zostaje przedłużona do dnia 18.01.2010 r.

Informacje w ww. sprawie udzielane będą przez:
Referat Przyjmowania Projektów Inwestycyjnych
Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
pod numerem telefonu 0-77 54 16 205.

30 października 2009 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013

W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 do 30 października 2009 r., w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 38 wniosków, których łączna wartość wynosi 38 116 103,28 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 21 738 109,41 PLN).

Liczba odwiedzin: 2605
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności