Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Działanie 2.2
RPO ›› Nabory wniosków ›› Wyniki naborów RPO WO 2007-2013 ›› Działanie 2.2 
Uprzejmie informujemy, iż 24 marca 2014 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 4811/2014 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Dodatkowo wybrane projekty prezentuje poniższa tabela.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozwój e-komunikacji poprzez unowocześnienie zintegrowanych systemów informacyjnych o oddziaływaniu ponadlokalnym, przy wykorzystaniu narzędzi ICT w MZK NYSA Sp. z o.o. 2 385 203,70
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4811/2014 z dnia 24 marca 2014 r.
Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 4206/2013 przyjął jednolitą listę rankingową oraz jednolitą listę rezerwową dla II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Ww. listy uwzględniają projekty ocenione pozytywnie w ramach zakończonej dla przedmiotowego naboru procedury odwoławczej.

Zestawienie projektów pozytywnie ocenionych w ramach procedury odwoławczej i wpisanych na jednolitą listę rankingową oraz jednolitą listę rezerwową dla przedmiotowego naboru przedstawia poniższa tabela.
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Integracja systemów informatycznych poprzez wdrożenie i rozwój e-usług w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 1 898 935,18


Uprzejmie informujemy, iż 18 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4103/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 3873/2013 z dnia 09 lipca 2013r. dotyczącej wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 3892/2013 z dnia 16 lipca 2013r. oraz uchwałą nr 4090/2013 z dnia 10 września 2013r.

Tab. nr 1 Informacje dotyczące projektu wybranego do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013
Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup Wzrost znaczenia usług elektronicznych w obsłudze pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup dzięki rozbudowie systemu informatycznego placówek medycznych 537 917,46
Źródło: Uchwała ZWO nr 4103/2013 z dnia 18 września 2013 r.

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4103/2013 z dnia 18 września 2013r.
Uprzejmie informujemy, iż 10 września 2013 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 4090/2013 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Dodatkowo wybrane projekty prezentuje poniższa tabela.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Gmina Grodków E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD 355 738,69
2 Gmina Świerczów Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów 220 130,02
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4090/2013 z dnia 10 września 2013r.
16 lipca 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Uchwałą nr 3892/2013 zmieniającą uchwałę nr 3873/2013 przyjął listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Dodatkowo wybrane projekty prezentuje poniższa tabela.
Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Powiat Głubczycki Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach 388 549,16
2 Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 655 337,25
3 Powiat Nyski Inter@ktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych 1 292 475,27
4 Powiat Krapkowicki Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców 739 807,81
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 3892/2013 z dnia 16 lipca 2013r.
09 lipca 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 3873/2013 w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach II naboru wniosków do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem 7 707 637,36
2 Wojewoda Opolski Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim 7 728 789,90
3 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach 1 494 375,86
4 Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu 1 409 856,75
Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej przyjętej Uchwałą Zarządu nr 3873/2013 z dnia 09 lipca 2013r.
26 czerwca 2013r. zakończona została ocena merytoryczna II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50 % maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Poniższa lista nie jest listą rankingową.

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu E-Pacjent- wprowadzenie modułów informacyjnych usług on-line w 116 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ w Opolu, dzięki utworzeniu nowoczesnego systemu informatycznego 462 149,24
2 Gmina Strzelce Opolskie „Wdrożenie e-usług w zakresie systemów informacji przestrzennej oraz obiegu dokumentów w gminie Strzelce Opolskie” 763 110,45
3 Powiat Brzeski E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania, archiwizacji danych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu 954 786,34
4 Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego 683 313,72
5 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu Projekt informatyzacji WOMP w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 409 055,02
6 Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. Wzrost znaczenia e-usług w życiu codziennym mieszkańców powiatu krapkowickiego poprzez rozwój modułów informacyjnych w Komunalnym Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gogolin Sp. z o.o. 398 828,50
7 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii w Opolu im. prof. T. Koszarowskiego Zwiększenie zakresu, dostępności oraz bezpieczeństwa usług elektronicznych (e-usług) poprzez rozwój modułów informacyjnych i stopnia ich wykorzystania w zakresie opieki zdrowotnej w partnerstwie Opolskiego Centrum Onkologii, Szpitala Wojewódzkiego oraz Specjalistycznego Zespołu Opieki nad Matką i Dzieckiem 7 707 637,36
8 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup „Wzrost znaczenia usług elektronicznych w obsłudze pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup dzięki rozbudowie systemu informatycznego placówek medycznych” 749 557,12
9 Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Kietrz poprzez budowę systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Gminnym Zespole Lecznictwa Otwartego w Kietrzu 201 093,00
10 Gmina Grodków E-Urząd jako podstawowe narzędzie elektronicznej komunikacji z klientem w Gminie Grodków z wykorzystaniem narzędzi ePUAP oraz EOD 355 738,69
11 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Opolu Wykorzystanie technologii informatycznych w celu ułatwienia dostępu do usług medycznych dla Pacjentów SP ZOZ MSW w Opolu 761 519,19
12 Wojewoda Opolski Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim 7 728 789,90
13 Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych Wdrożenie e-usług w Ośrodku Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 655 337,25
14 Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Kluczborku Uruchomienie publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną w Powiatowym Centrum Zdrowia S.A. NZOZ Szpital Powiatowy w Kluczborku 905 630,80
15 Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Integracja systemów informatycznych poprzez wdrożenie i rozwój e-usług w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie 1 898 935,18
16 Gmina Pokój Wdrażanie systemu typu e-Gov wraz z e-Portalem Mieszkańca w Gminie Pokój 222 499,14
17 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie „e- Student w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie” 203 610,01
18 Powiat Krapkowicki Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców 739 807,81
19 Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wdrożenie systemu e-usług wspomagającego budowę społeczeństwa informacyjnego w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Baborowie 401 999,01
20 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach 1 494 375,86
21 Gmina Kędzierzyn-Koźle Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez budowę platform e-usług 5 164 770,00
22 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W NYSIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozwój e-komunikacji poprzez unowocześnianie zintegrowanych systemów informacyjnych o oddziaływaniu ponadlokalnym, przy wykorzystaniu narzędzi ICT w MZK NYSA Sp. z o.o. 2 385 203,70
23 WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „Wprowadzenie e-usług w WiK Opole Sp. z o. o.” 1 489 024,05
24 Powiat Nyski Inter@ktywny Powiat Nyski - informatyzacja i integracja baz danych 1 292 475,27
25 Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu Środowisko informatyczne dla e-usług w PS ZOZ Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu 1 409 856,75
26 Województwo Opolskie Opolskie w Internecie - informatyzacja i integracja baz danych 9 602 485,70
27 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Głuchołazach Rozwój e-usług dla pacjentów oraz kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSW w Głuchołazach 1 324 404,16
28 Miasto Opole eKlucz do Opola - zintegrowana platforma e-usług 4 786 667,83
29 Gmina Świerczów Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w Gminie Świerczów 220 130,02
30 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach Zakup i wdrożenie usług e-rejestracja, e-pacjent i e-kontrahent oraz zakup modułów informacyjnych dla SP ZOZ w Głubczycach 1 108 800,54
31 Powiat Głubczycki Zakup modułów informacyjnych i platform e-usług dla Starostwa Powiatowego w Głubczycach 388 549,16
32 Gmina Skoroszyce Informatyzacja Gminy Skoroszyce w oparciu o elektroniczne usługi jako fundament nowoczesnej E-gminy 265 023,79
33 Gmina Głubczyce Rozwój e-usług Urzędu Miejskiego w Głubczycach 752 394,07
34 Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie Budowa tematycznego portalu internetowego oferującego gry plenerowe w województwie opolskim 983 866,50

Powyższa lista nie jest listą rankingową


5 czerwca 2013r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.

Spośród 43 wniosków 34 zostało pozytywnie ocenionych i skierowanych do oceny merytorycznej II stopnia.

Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 77 927 717,10 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 58 871 444,68 PLN.
14 maja 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia ocena merytoryczna I oraz II stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z powyższym nowy termin zakończenia oceny merytorycznej I stopnia przeprowadzanej w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013 upływa w dniu 05 czerwca 2013r. , natomiast nowy termin zakończenia oceny merytorycznej II stopnia przeprowadzanej w ramach ww. naboru upływa w dniu 26 czerwca 2013r
16 kwietnia 2013r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o zmianie terminu zakończenia ocena merytoryczna I stopnia wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Zgodnie z powyższym nowy termin zakończenia oceny merytorycznej I stopnia przeprowadzanej w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013 upływa w dniu 17 maja 2013r.
21 marca 2013 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach II naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.

Spośród 46 złożonych wniosków 43 przeszło pozytywnie weryfikację formalną natomiast 2 wnioski zostały odrzucone z powodów formalnych, 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.
Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie wynosi 94 942 158,40 PLN. Natomiast łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 74 083 475,70 PLN.
04 lutego 2013r. zakończył się II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013
W odpowiedzi na ogłoszenie o II naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 16 grudnia 2012 r. do 04 lutego 2013 r., w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęło 46 wniosków, których wartość wynosi 97 020 220,24 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 78 505 407,74 PLN).
5 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przesunięciu środków finansowych w kwocie 4 368 600,84 EUR z działania 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 na działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

W związku z powyższym alokacja w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wynosi 12 892 026,62 EUR. Mając na uwadze powyższe Instytucja Zarządzająca RPO WO 2007-2013 podjęła decyzję o wyborze do dofinansowania wszystkich projektów znajdujących się na liście rezerwowej

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Fundacja Informatyki i Zarządzania E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych 2 444 209,00
2 Gmina Baborów Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów 1 399 384,33
3 Gmina Zdzieszowice „E- usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdzieszowice” 426 337,94
4 Powiat Brzeski E-Urząd – elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego 801 037,16
5 Gmina Kędzierzyn-Koźle Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania 3 111 919,44
6 Gmina Popielów Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług 380 455,66
7 Szpital Wojewódzki w Opolu „E-Szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla społeczeństwa oraz rozbudowa systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” 1 995 528,00
8 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach 456 343,64
9 Uniwersytet Opolski Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów 7 598 303,65


29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 podjął Uchwałę nr 4343/2009 w sprawie wyboru do dofinansowania projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru projektów do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Krok ku bezpieczeństwu - wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim 985 154,38
2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej szpitala w Nysie 1 020 000,00
3 Województwo Opolskie Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego 8 339 369,85
4 Powiat Nyski Interaktywny Powi@t Nyski 583 534,91
5 Powiat Strzelecki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzędem - system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu 1 323 561,21
6 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Rozbudowa systemu Informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 428 816,49
7 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Internetowe Biuro Obsługi Klienta w Głubczyckich Wodociągach i Kanalizacji 216 522,20
8 Województwo Opolskie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości 14 152 457,50
9 Zespół Opieki Zdrowotnej System e-zdrowie w Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich 1 687 392,49
10 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach 'Wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksowa obsługę klientów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach' 541 755,54
11 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 5 363 551,84

Pozostałe projekty znajdują się na Liście rezerwowej, przyjętej Uchwałą Zarządu nr 4343/2009.
29 grudnia 2009 r. zakończona została ocena merytoryczna I stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e‑usług i bazy danych RPO WO 2007 -2013.

Spośród 21 wniosków pozytywnie oceniono 20 wniosków i skierowano do oceny merytorycznej II stopnia. Łączna wartość pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 62 916 065,70 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 53 255 635,23 PLN. Jeden wniosek został odrzucony z powodu niedostarczenia korekty wniosku.
Jednocześnie w dniu 29 grudnia 2009 r. zakończyła się ocena merytoryczna II stopnia projektów złożonych do dofinansowania w ramach procedury konkursowej (I nabór) do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e‑usług i bazy danych RPO WO 2007 -2013. Poniżej prezentujemy listę projektów, które uzyskały co najmniej 50% maksymalnej liczby punktów i pozytywnie przeszły w/w etap oceny:

Lp Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Wartość dofinasowania
projektów ze środków
EFRR (PLN)
1 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Internetowe Biuro Obsługi Klienta w Głubczyckich Wodociągach i Kanalizacji 216 522,20
2 Uniwersytet Opolski Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów 7 598 303,65
3 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej szpitala w Nysie 1 020 000,00
4 Szpital Wojewódzki w Opolu „E-Szpital – stworzenie dostępu do Internetu i usług z zakresu e-zdrowie dla społeczeństwa oraz rozbudowa systemu informacji telemedycznej, gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu” 1 995 528,00
5 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu Wprowadzenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu 5 363 551,84
6 Powiat Nyski Interaktywny Powi@t Nyski 583 534,91
7 Gmina Kędzierzyn-Koźle Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez wdrożenie systemu ewidencji i oceny zagrożeń oraz procedur reagowania. 3 111 919,44
8 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Krok ku bezpieczeństwu - wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez Państwową Straż Pożarną w woj. opolskim 985 154,38
9 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w SPZOZ ZOZ w Głuchołazach 456 343,64
10 Gmina Zdzieszowice „E- usługi dla mieszkańców szansą rozwoju Gminy Zdzieszowice” 426 337,94
11 Fundacja Informatyki i Zarządzania E-Opole. Budowa transakcyjnej platformy e-Usług publicznych 2 444 209,00
12 Gmina Popielów Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług 380 455,66
13 Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Rozbudowa systemu Informatycznego Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno – Reumatologicznych z siedzibą w Kup 428 816,49
14 Powiat Strzelecki Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich e-urzędem - system usług elektronicznych w administracji samorządowej dla mieszkańców powiatu 1 323 561,21
15 Gmina Baborów Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych szansą rozwoju Gmin Krapkowice i Baborów 1 399 384,33
16 Województwo Opolskie Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego 8 339 369,85
17 Zespół Opieki Zdrowotnej System e-zdrowie w Zespole Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Strzelcach Opolskich 1 687 392,49
18 Województwo Opolskie Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości 14 152 457,50
19 Powiat Brzeski E-Urząd – elektroniczna platforma usług dla mieszkańców Powiatu Brzeskiego 801 037,16
20 Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krapkowicach 'Wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego kompleksowa obsługę klientów w przedsiębiorstwie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach' 541 755,54

Powyższa lista nie stanowi listy rankingowej.
16 grudnia 2009 r. zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach I naboru do działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e‑usług i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Spośród 23 złożonych wniosków, pozytywnie oceniono 21 wniosków, których łączna wartość wynosi 64 127 063,19 PLN, z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 54 282 366,09 PLN, co stanowi 152,96% planowanej alokacji środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru. Dwa wnioski zostały odrzucone, z powodu nie spełniania wymogów formalnych.

19 listopada 2009 r. zakończył się I nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013.


W odpowiedzi na ogłoszenie o I naborze wniosków, przeprowadzonym w dniach od 5 listopada do 19 listopada 2009 r., w ramach działania 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usług i bazy danych RPO WO 2007-2013 do Instytucji Zarządzającej RPO WO 2007-2013 wpłynęły 23 wnioski, których wartość wynosi 66 138 494,51 PLN (z czego łączna kwota wnioskowanego dofinansowania z EFRR wynosi 56 091 930,21 PLN).


Liczba odwiedzin: 4460
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności