Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Archimum umów
RPO ›› Umowy o dofinansowanie i realizacja projektu ›› Wzory umów o dofinansowanie projektu ›› Archimum umów 

4 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwała nr 393/2011 przyjął wzór umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

 • IP II -Umowa o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu poŜyczkowego)
 • IP II - Załącznik 3 - Sprawozdanie Okresowe/Końcowe z Działalności Funduszu Poręczeniowego/Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
  4 marca 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwała nr 393/2011 przyjął wzór umowy o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) Projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

 • IP II -Umowa o dofinansowanie (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu poŜyczkowego)
 • IP II - Załącznik 3 - Sprawozdanie Okresowe/Końcowe z Działalności Funduszu Poręczeniowego/Pożyczkowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
  28 czerwca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwała nr 5210/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu (przekazanie dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 – stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.2 RPO WO 2007-2013 - 28 czerwca 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Sprawozdanie końcowe/okresowe z działalności funduszu pożyczkowego/poręczeniowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
 • Wykaz zmian
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4396/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektu-wybuduj podpisywanego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013 - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4395/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu podpisywajego w ramach poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu RPO WO 2007-2013, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.1.1 RPO WO 2007-2013 - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4394/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Pośredniczącą II stopnia.
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IP II - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IP II - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4393/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Pośredniczącą II stopnia.
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IP II - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IP II - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4392/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki - wzór stosowany przez Instytujcę Zarządzającą
 • IZ - Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • IZ - Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ - Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ - Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4391/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4390/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4389/2010 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach, którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji lub zaliczki.
 • Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację lub zaliczkę - 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do umowy - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4399/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu typu zaprojektuj-wybuduj, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzja o dofinanasowanie dla projektów typu zaprojektuj-wybuduj otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego- 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4398/2010 przyjął wzór decyzji o dofinansowaniu projektu, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane w formie refundacji lub zaliczki.
 • Decyzji o dofinanasowanie dla projektów, otrzymujących refundację lub zaliczkę, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego- 13 stycznia 2010 r.
 • Załącznik nr 3 do decyzji - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • Załącznik nr 4 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność
 • Załacznik nr 6 do decyzji - Prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  13 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 4397/2010 zmienił wzór umowy o dofinansowanie projektu podpisywanego w ramach dziłania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości RPO WO 2007-2013, w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji - wzór stosowany przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia
 • IP II - Umowa o dofinanasowanie dla projektów otrzymujących refundację w ramach poddziałania 1.2 RPO WO 2007-2013 - 13 stycznia 2010 r.
 • IP II - Załącznik nr 3 do umowy - Sprawozdanie końcowe/okresowe z działalności funduszu pożyczkowego/poręczeniowego dokapitalizowanego w ramach RPO WO 2007-2013
  20 października 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3996/2009 przyjął wzór Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, dotyczącej dofinansowania przekazywanego Beneficjentowi w formie refundacji w ramach Osi priorytetowej 1 - Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu, Działania 1.1 - Rozwój przedsiębiorczości, Poddziałania 1.1.1 - Wspracie instytucji otoczenia biznesu - stosowanego przez Instytucję Zarządzającą
 • IZ-Umowa o dofinansowanie - 1.1.1 - 20 października 2009
 • IZ-Zalacznik nr 3 do umowy - Podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ-Zalacznik nr 4 do umowy - Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ-Zalacznik nr 6 do umowy - Kwartalna prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  9 października 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3965/2009 przyjął uaktualniony wzór umowy o dofinansowanie (przekazania dotacji na utworzenie lub wniesienie wkładu do funduszu gwarancyjnego lub funduszu pożyczkowego) projektu w ramach działania 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - stosowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia."
 • IP II - Umowa o dofinansowanie projektu - 1.2 - 9 pazdziernika 2009
 • IP II - Zał. nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu - 1.2

 • 23 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3488/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji dla projektu typu zaprojektuj-wybuduj - wzór do stosowania przez IP II stopnia.
 • IPII-Umowa o dofinansowanie dla projektów otrzymujących zaliczkę lub refundację, zaprojektuj i wybuduj
 • IPII-Załącznik nr 3, zaprojektuj i wybuduj
 • IPII-Załącznik nr 4, zaprojektuj i wybuduj
 • IPII-Załącznik nr 6, zaprojektuj i wybuduj

  3 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3412/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji - wzór do stosowania przez IZ RPO WO 2007-2013.
 • IZ-Umowa o dofinansowanie dla projektów otrzymujących zaliczkę lub refundację
 • IZ-Załącznik nr 3-podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ-Załącznik nr 4-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ-Załącznik nr 6-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność na nastepny rok
  3 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3413/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie zaliczki lub refundacji - wzór do stosowania przez IP II stopnia.
 • IPII-Umowa o dofinansowanie dla projektów otrzymujących zaliczkę lub refundację
 • IPII-Załącznik nr 3-podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • a href="http://umwo.opole.pl/docs/zalacznik_nr_4_do_umowy_x1.pdf " target="_blank">IPII-Załącznik nr 4-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność
 • IPII-Załącznik nr 6-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność na następny rok
  3 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3414/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji - wzór do stosowania przez IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia.
 • IZ i IP II -Umowa o dofinansowanie dla projektów otrzymujących refundację
 • IZ i IP II -Załącznik nr 3-podział kwoty dofinansowania na kolejne lata realizacji projektu
 • IZ i IP II -Załącznik nr 4-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność
 • IZ i IP II -Załącznik nr 6-kwartalna prognoza składania wniosków o płatność na nastepny rok
  3 czerwca 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3415/2009 przyjął wzór umowy o dofinansowanie projektu typu zaprojektuj-wybuduj w ramach którego dofinansowanie będzie przekazywane Beneficjentowi w formie refundacji - wzór do stosowania przez IZ RPO WO 2007-2013 i IP II stopnia.
 • Umowa o dofinansowanie-zaprojektuj i wybuduj
 • Załącznik nr 3-zaprojektuj i wybuduj
 • Załącznik nr 4-zaprojektuj i wybuduj
 • Załącznik nr 6-zaprojektuj i wybuduj

 • Liczba odwiedzin: 1672
   
  Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności