Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Wersje archiwalne
RPO ›› Przygotowanie wniosku ›› Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ›› Wersje archiwalne 
16 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 2120/2012 w sprawie zmiany „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

Wprowadzone do aktualnej wersji zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania zapisów do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2007-2013. Poniżej zamieszczamy aktualną wersję „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

Poniżej zamieszczamy aktualną wersję „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.


28 grudnia 2011 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę nr 1659/2011 w sprawie zmiany „Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013”.

Wprowadzone do aktualnej wersji zmiany wynikają przede wszystkim z doprecyzowania zapisów w zakresie „Wskaźników horyzontalnych” zgodnie z wytycznymi MRR.
28 maja 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 5022/2010 w sprawie zmiany ,,Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".

Zmiany w ,,Liście wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" polegają na aktualizacji Listy wskaźników w związku z doprecyzowaniem nazewnictwa Definicji wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu
29 marca 2010 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 4727/2010 w sprawie zmiany ,,Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".

Zmiany w ,,Liście wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" polegają m.in. na dostosowaniu zapisów do Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej z dnia 9 lutego 2010 r. oraz na zmianie statusu wskaźników horyzontalnych dotychczas określonych jako pomocnicze na obligatoryjne, z uwagi na kontrolę rzeczowej realizacji projektu. Uzupełniono listę wskaźników o wskaźniki w ramach drugiego rodzaju projektu działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii.
5 maja 2009 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 3287/2009 w sprawie zmiany "Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".

Zmiany w "Liście wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" objęły uzupełnienie listy wskaźników oraz dostosowanie zapisów zgodnie z zatwierdzonymi przez Zarząd Województwa Opolskiego Definicjami wskaźników na poziomie projektu. Część wskaźników niewykorzystywanych w procesie oceny projektów oraz monitorowania realizacji celów na poziomie Regionalnego Programu Operacyjnego zostały usunięte.
W dniu 14 października 2008r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 2472/2008 w sprawie zmiany "Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".

Zmiany w "Liście wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" objęły aktualizację i weryfikację poszczególnych wskaźników oraz uzupełnienie listy o wskaźniki horyzontalne zgodnie z załącznikiem nr 3 do "Wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w formie elektronicznej", z dnia 10 stycznia 2008 r.
Dołączona została tabela pomocnicza dla beneficjentów, ułatwiająca wybór wskaźników poprzez określenie wskaźników obligatoryjnie wymaganych oraz pomocniczych.W dniu 30 czerwca 2008r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 2060/2008 w sprawie zmiany ,,Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".
Zmiany w ,,Liście wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013" objęły uzupełnienie listy wskaźników oraz modyfikację jednostek miar."W dniu 04 lutego 2008r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął Uchwałę Nr 1423/2008 w sprawie przyjęcia ,,Listy wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013".


Pliki do pobrania:
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 2120/2012 - kwiecień 2012(PDF, 337.8 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 1659/2011 - grudzień 2011(PDF, 843.09 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 5022/2010 - maj 2010(PDF, 339.72 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 4727/2009 - marzec 2010(PDF, 341.8 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 3287/2009 - kwiecień 2009(PDF, 333.25 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 2472/2008 - październik 2008(PDF, 360.49 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 2060/2008 - czerwiec 2008(PDF, 300.54 kB)
Lista wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu w ramach RPO WO 2007-2013 zatwierdzona uchwałą 1423/2008 - luty 2008(PDF, 300.57 kB)

Liczba odwiedzin: 1604
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności