Powiększ tekst Zmniejsz tekst 
Renegocjacje RPO WO 2007-2013
RPO ›› Renegocjacje RPO WO 2007-2013 
Zgodnie z art. 33 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, programy operacyjne mogą zostać poddane przeglądowi m.in. po zajściu znaczących zmian społeczno-gospodarczych czy też w związku z dokonaniem alokacji krajowej rezerwy wykonania.

Zgodnie z art. 50 ww. Rozporządzenia, IZ RPO WO 2007-2013 zobowiązana jest do przekazania wniosku o dokonanie przeglądu RPO WO 2007-2013 do Komisji Europejskiej nie późnej niż dnia 30 czerwca 2011 r.

Zgodnie z harmonogramem prac dot. aktualizacji RPO WO 2007-2013 w kwietniu 2011 r. projekt Programu zostanie przyjęty przez Komitet Monitorujący (po akceptacji przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), natomiast w maju 2011 r.. planowane jest wysłanie Programu poprzez system informatyczny SFC do Komisji Europejskiej. Renegocjacje Programu zaplanowano na II połowę br. Zgodnie z art. 50 ww. Rozporządzenia nie późnej niż dnia 31 grudnia 2011 r. Komisja Europejska dokonuje alokacji krajowej rezerwy wykonania i wydaje decyzję w sprawie zmian w Programie.

Liczba odwiedzin: 5543
 
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności